Nyheter
Stortinget opnar for betre løysing for avisdistribusjon!
Publisert: 29-05-2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget kjem LLA og MBL i møte. Det skal vurderast om distribusjonen av avisene kan bli enda betre enn tidlegare framlagte forslag.

[ les mer ]

Lokalavisene arbeider med framtida!
Publisert: 22-05-2019

Landslaget for lokalaviser (LLA) har stor tro på at lokal journalistikk og avisene kommer til å stå sterkt i år og dag. Samtidig må avisene komme folks endrede medievaner i møte. Denne uka var flere lokalaviser samlet for å arbeide fram nye og innovative måter å tenke avis på.

[ les mer ]

LLA og MBL ber Stortinget bidra til at flest mulig får avisen når postloven endres
Publisert: 20-05-2019

LLA og MBL ber Stortinget om å gi Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvordan penger til kompenserende tiltak skal brukes, med sikte på å finne en løsning som er bedre for mediehusene og hvor en større andel av alle avisers abonnenter får avisen levert i tide. Det bør spesielt utredes om det kan være formålstjenlig at Posten og kompensasjonstiltaket kan utfylle hverandre, eventuelt at Posten alene kan utføre oppdraget.

[ les mer ]