Hver dag stiller en gjeng pensjonister opp for å restaurere et gammelt hurtigruteskip. Foto Christine Nevervik, Bladet Vesterålen
Hver dag stiller en gjeng pensjonister opp for å restaurere et gammelt hurtigruteskip. Foto Christine Nevervik, Bladet Vesterålen

Eldrebølgen kommer til bygdene – men pensjonistene kan være en ressurs

Vesterålen har en høy andel eldre, og høyere skal den bli. Er det nødvendigvis negativt? spør Bladet Vesterålen. De har funnet pensjonister som har mye å bidra med.

Bladet Vesterålen, som er med i prosjektet «Den store folkevandringa», har valgt å starte med å fokusere på de eldre som en positiv ressurs.

Mange pensjonister er ressurssterke mennesker, som bruker kunnskapen og evnene sin til det beste for samfunnet. Vi ville trekke fram noen av disse, skriver avisa.

De skriver blant annet om Wenche og John Cumming som flyttet tilbake til Wenches heimplass Sortland etter over 30 år på Finnsnes. Selv om de er pensjonister har de mye å bidra med i lokalsamfunnet. Wenche Cumming har vært SV-politiker, hun har vært engasjert leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og er nå aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun plukker søppel når hun går tur i parken og engasjerer seg for lokalt kulturliv.

Her kan du lese saka (zoom inn for å lese).

Bladet Vesterålen skriver også om de frivillige pensjonistene som har engasjert seg i Stiftelsen norsk hurtigrutemuseum. De møtes hver dag for å jobbe noen timer på det gamle skipet og ta vare på en del av norsk sjøfartshistorie.

Se saka her (zoom inn for å lese).

Avisa har også en egen sak der de beskriver hvordan andelen eldre skal øke i årene framover, basert på det såkalte hovedalternativet i Statistisk Sentralbyrås framskrivinger av befolkningen.

Avisa skriver: Om flere blant oss er eldre, kan det være en god trøst at de yngre pensjonistene er sprekere enn noen gang, og at helsa holder lengre. Folkehelseinstituttet har slått fast at dagens 70-åringer er i bedre form enn før, at 67-åringene er mer ute og er sprekere i trapper, og at også 80-åringene har bedre helse, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Her finner du SSBs statistikk over andel eldre over 70 år i kommunene i 2020 og framskriving for hvor mange som vil være over 70 år i hver kommune i 2050.

Demens vil bli en stor folkehelseutfordring i årene som kommer. Demenskartet viser både alderen til innbyggerne i din kommune, og hvor mange som har demens sammenlignet med andre kommuner.