Ordfører Kristin Langtjernet og Folldal kommune ser på hvordan de kan gjenbruke skolebygget for å redusere behovet for utbygging av nye arealer. Foto: Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett
Ordfører Kristin Langtjernet og Folldal kommune ser på hvordan de kan gjenbruke skolebygget for å redusere behovet for utbygging av nye arealer. Foto: Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett

Arbeidets Rett: Slik tenker vernekommunen

Arbeidets Rett har sett nærmere på Folldal, en kommune med svært få naturinngrep. De har også funnet ut at varaordføreren har eiendomsretten på det største naturinngrepet i Røros.

En rekke LLA-aviser har fått tilgang på materiale fra NRKs kartlegging av naturinngrep fra 2017 til 2022. Arbeidets Rett har sett nærmere på Folldal, en kommune som kan notere seg for svært få naturinngrep i NRKs undersøkelser.

Det eneste inngrepet av en viss størrelse, er et område ved nye Einunna bru. Arbeidets Rett har sett på planbeskrivelsen fra 2019, der det står at det ikke verneområder i eller i nærheten av dette planområdet. Det gjelder også for utvalgte nøkkelbiotoper og livsmiljø som inngår i miljøregistreringer i skog, og det er heller ikke registrert truede arter eller andre naturtyper i området.

Journalist Tonje Hovensjø Løkken har intervjuet ordføreren i fjellkommunen, som mener at kommunen tar på alvor det ansvaret de har for forvaltning av den storslåtte naturen. Kommunen er opptatt av arealbruk, for eksempel når de ser på hvordan de kan gjenbruke et gammelt skolebygg.

Folldal er nasjonalparkkommune, har tre villreinområder og 14 verneområder. Ordføreren sier at det er krevende å veie hensynet opp mot ønsker om utvikling. Hun ønsker seg en form for kompensasjon for det ansvaret kommunen tar, i form av for eksempel statlige arbeidsplasser som ikke er arealkrevende.

Arbeidets Rett har også funnet ut at varaordføreren i Røros har eiendomsretten på det største naturinngrepet i Røros kommune de siste årene, et grustak.