«Den store folkevandringa» var et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK i 2021. Sammen laget vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.
«Den store folkevandringa» var et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK i 2021. Sammen laget vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.

Den store folkevandringa: Her kan du se publiserte saker

Her prøver vi å samle mye av stoffet som blir publisert som resultat av prosjektet Den store folkevandringa.

«Den store folkevandringa» er et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.

Sammen lager vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge. Hvor flytter folk til og fra, hvorfor flytter de og hvilke konsekvenser får det hvor i Norge folk velger å bo?

I lista under vil du finne informasjon om mange av sakene som blir publisert. Lista er ikke komplett, men blir oppdatert. En del av lenkene går til pluss-saker. Ta kontakt med avisa eller laila@lla.no om du ønsker å lese hele sakene.

Kun 12 av 103 sjukepleiarar i Midtdalen er under 30 år: – Det kjem til å bli ei utfordring å ha nok hender i framtida
Dølen har funne ut at det er få unge sjukepleiarar i Midtdalen. Ei undersøkjing gjort av Norsk sykepleierforbund blant dei nyutdanna sjukepleiararene i 2020, viste at heile 55,1 prosent ønskjer å jobbe på sjukehus, medan berre 7 prosent vil jobbe på sjukeheim.

Om 20 år er det dobbelt så mange innbyggere over 80 år i Stange – vil vi klare å gi dem like god eldreomsorg?
Stangeavisa har sett på framskrivningene, og har intervjuet kommunalsjefen som blant annet mener at det vil bli behov for større frivillig innsats når det blir flere eldre.

Fiber revolusjonerte hjemmekontoret

Fjell-Ljom har funnet en innbygger som inntil i fjor høst bare hadde mobildata på hjemmekontoret. I en spørreundersøkelse gjort av prosjektet «Den store folkevandringa» kom det fram at bredbåndsutbygging var et av tilflyttingstiltakene i kommunen.

Den store folkevandringa. DETTE MENER POLITIKERNE VÅRE OM FRAFLYTTING, OM TILTAK, OG OM DET SOM ER POSITIVT I MIDTDALEN.
Dølen har intervjuet lokalpolitikere om temaet i spørsmål-svar-form.

Foreslår fadderordning for tilflyttere
Fjell-Ljom har intervjuet en utflytter som har studert hvordan framtidens velferdssystem kan innrettes og organiseres for å skape størst mulig verdier for innbyggerne i sine lokalsamfunn. Hun trekker fram samarbeid på tvers av kommuner og et samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor som nøkkelord for både å tiltrekke seg nye innbyggere og å utforme velferdsstaten i tråd med framtidens behov.

– Nå får jeg mitt eget «mini-Røros»
Fjell-Ljom har intervjuet en utflytter som er på flyttefot fra Oslo til Lørenskog.

Rekordliten klasse med førsteklassinger til høsten
Enebakk avis presenterer alderssammensetningen av innbyggerne. En av skolene får rekordliten førsteklasse til høsten.

90-kullet i Korgen: Hvor er de nå?
Avisa Hemnes har kartlagt 90-kullet i Korgen, og intervjuet en som ble, en som dro og en innflytter.

90-kullet Bleikvasslia: Hvor er de nå?
Avisa Hemnes har kartlagt 90-kullet i Bleikvasslia med utgangspunkt i 8. klassebildet.

Den store folkevandringa: Kva gjer 1. klassingane frå Søvik i 1990 i dag?
Bygdebladet har eit 1.-klassebilete frå 1990 og har kartlagt kva personane på biletet gjer i dag.

Utlendinger viktig for hele ytterdistriktet
Ytringen beskriver lokale folke- og flyttetall, og har snakket med en av tilflytterne fra utlandet.

Flytta frå Syria til Vaksdal — lokalsamfunnet tok imot dei med opne armar
Vaksdalposten har møtt ein familie frå Syria som fortel om kor godt dei har blitt mottatt av lokalsamfunnet.

Den store folkevandringa: Dei viktige innvandrarane
Vaksdalposten har sett på kva innvandrarane betyr for folketalet, og kor dei kjem frå.

Kom for arbeid – fann kjærleiken
Synste Møre har sett på kvar tilflyttarane kom frå, og intervjua eit par som kom frå Litauen.

Sortland er befolkningsvinneren i Vesterålen
Vol.no har sett på hvor folk flytter til og fra i Vesterålen.

– Hva skal til for at folk blir?
Andøyposten og Vol.no spør hva Andøy kommune kan gjøre for å holde på bosatte flyktninger. De har snakket med flere flyktninger samt en tidligere miljøarbeider som påpeker at det kommer færre flyktninger enn før. Da er det ekstra viktig å holde på de vi har, sier han.

Halvparten kommer fra EØS
Kyst og Fjord har sett at halvparten av tilflytterne til Finnmark kommer fra EØS. Dette gjelder spesielt fiskerikommuner med mye utenlandsk arbeidskraft. Avisa har også intervju med Tomas fra Litauen som har bygget opp en millionbedrift i Sørvær.

Hva mener du skal til for å øke folketallet i kommunen?
Østhavet har spurt et lite utvalg folk på gaten.

Flyttet mot strømmen for kjærligheten
Østhavet har et større intervju med en ressurssterk kvinne som har flyttet fra Vadsø til Vardø.

Studentene Katrine (22) og Elise (26) blir ikke boende i Steinkjer: – Hadde nektet å bo her i fem år hvis jeg ikke måtte
Steinkjer-avisa har intervjuet to tilflyttede studenter som ikke har planlagt å bli værende.

Studentene på Steinkjer kommer stort sett fra Trøndelag
Steinkjer-avisa har laget kart med Datawrapper for å vise hvor i landet studentene i Steinkjer kommer fra.

Adam har tatt litt av en reise; Sudan – Steinkjer – Svalbard
Steinkjer-avisa har snakket med en innvandrer som har slått rot i Steinkjer.

Trondheim har tiltrukket seg flest steinkjerbygg de siste 20 årene
Stenkjer-avisa presenterer flytteoversikten til og fra kommunen.

– Dette kan være en fin gulrot for folk som vil flytte til Tydal
Selbyggen skriver om en ny tilskuddsordning som kan bli aktuell for å få flere til å bygge bolig i kommunen.

Sauda – Suldal 123-73
Ryfylke skriv at det kjem klart fleire suldølar til Sauda enn det flyttar motsett veg. Dei har snakka med ein av suldølane som har gjort saudabu av seg, Dei har og intervjua ordføraren i Suldal, som fortel at alle unge under utdanning får Suldalsposten for at dei skal halda kontakten med heimkommunen. Også nyinnflytte får ein velkomstpakke som mellom anna inneheld eit halvårsabonnement på lokalavisa.

David (23) følgjer draumen om å bli sjukepleiarstudent i Bergen
Sunnhordland ser på kvar folk frå Stord og Fitjar vel å studera, med tal frå Samordna opptak. Dei har intervjua fleire som har vald ein av dei to mest populære studiestadane: Bergen og Stord.

Hver tredje politiker i kommunestyret er innflyttere i Stange
Stangeavisa har undersøkt hvor mange av kommunestyremedlemmene som er oppvokst i Stange. De har også sammenlignet de ulike partiene.

Lister mest fruktbar i landet
Lister24 har funnet ut at Lister har den høyeste fruktbarheten av alle regionene i landet i den siste tiårsperioden.

Det tok litt tid før han takket ja. Nå går han «all in»
Bladet Vesterålen presenterer statistikken over hvor tilflytterne kommer fra. De skriver om et samboerpar som flyttet fra Oslo til Vesterålen da begge fikk jobb.

– Å bli møtt med velvilje fra kommunen er viktig for tilflyttere
Arbeidets Rett presenterer statistikk over fremtidens eldrebølge i distriktet. De har intervjuet en samfunnsgeograf Ole Ragnar Langen som flyttet tilbake til fødebyen Røros da han gikk av med AFP som 62-åring. – Jeg tilhører gruppen tilbakeflyttere som kommunen helst ikke vil ha, sier han.

Kenneth (43) flyttet fra Randaberg og endte opp med en kafé helt utenom det vanlige: – Den har egen landingsstripe
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy ser på utflyttere, og skriver om en pilot med familie som ville ha større og mer landlig bolig. De valgte å flytte til den lille kommunen Bindal i Nordland.

Då lina vart lagd ned, måtte Siriann flytta til Voss
Hordaland Folkeblad har sett på kvar elevar frå Kvam går på vidaregåande skule. Dei har snakka med Siriann (17) som måtte flytta til Voss for å gå på bygg- og anleggsteknikk. Sidan har ho bytta line, men ho valde å bli verande på Voss.

Russen dreg ut, mange vil komma tilbake
Bømlo-nytt har sendt ut ei uformell undersøking for å høyre med russekullet kva planar dei har for framtida og kva planar dei har når dei er ferdige med vidaregåande skulen. 37 av 69 svarte på undersøkinga.

Om lag halvparten av skuleelevane i Vest-Telemark går på skule utanfor regionen
Vest-Telemark blad har funne ut at av 468 skuleelevar i Vest-Telemark går 47 prosent på ein vidaregåande skule utanfor regionens grenser.

Klassebildet: Åmot skule 2005/2006 – kvar er dei no?
Vest-Telemark blad har tatt ein prat med elevane som gjekk ut av Åmot skule i 2006. Dei har klassebilde, og nye portrettbilete.

Det har flytta folk mellom alle kommunane i Vest-Telemark dei siste 20 åra, med eitt unntak …
Vest-Telemark blad har oppdaga at ingen har flytta frå Vinje til Nissedal.

Torbjørn har bygd sitt eget hus som 20-åring: – Jeg ser ingen grunn til å flytte fra Alvdal
Alvdal midt i væla har funnet en 20 år gammel tømrer som har bygget sitt eget hus.

Ålbyggen Martin (21) flyttet til Røros: – Jeg gørtrives på Staa!
Arbeidets Rett har funnet en 21 år gammel drosjesjåfør som følger en typisk flyttestrøm fra Holtålen til regionsenteret Røros.

Kommer gjerne heim etter endt studie
Bladet Vesterålen har intervjuet en student som har flyttet til Tromsø, men som gjerne vil tilbake etter endt studie.

Se hvor vesterålingene reiser for å studere
Bladet Vesterålen bruker Datawrapper-kart for å vise hvor folk fra de ulike dekningskommunene har dratt for å studere. De har også intervjuet en kvinne som kom tilbake noen år etter at hun var ferdig med studiene.

Kaffi og kjærleik lokka han til Vestnes
Bømlo-nytt har intervjua redaktøren i Vestnesavisa om kvifor han flytta frå Bømlo til Vestnes.

Spanande folkevandringsprosjekt
Bømlo-nytt har laga ei sak om prosjektet, og om dei store trekka i lokale flyttemønster. De har brukt Datawrapper til å lage kart som syner kvar folk har flytta.

Et tantebesøk ledet Ruta til et liv i Ålen
Fjell-Ljom har intervju med Ruta som har flyttet til Holtålen fra Litauen, det utlandet som flest folk har kommet fra til kommunen.

Den store folkevandringa
Fjell-Ljom har laget sin egen versjon av kommunevåpenet, der rypa har fått rullator. I lederen skriver de om hvordan andelen eldre skal øke.

Nye tall: Slik flytter folk fra Nome
Kanalen viser hvordan flyttestrømmene går i papiravisa

Da Torgjerd (70) skulle flytte til mindre bolig, falt valget på Bø
Kanalen har intervjuet en av de som har flyttet fra kommunen (i papiravisa)

– Flyttet hjem til familie og fred
Lister24 skriver om en ung familie som flyttet tilbake fra Stavanger.

Kommer til å mangle over 2000
Bladet Vesterålen skriver at et større antall eldre og færre til å ta vare på dem vil føre til stor mangel på helsearbeidere de nærmeste årene. Innen 2027 vil det mangle 2200 helsearbeidere i regionen.

Mange mil bak rattet
Bladet Vesterålen har vært med hjemmetjenesten på hjemmebesøk til de eldre.

Må ta grep etter synkende elevtall. Nå slås flere klasser sammen på denne skolen: – Ikke til å unngå
Dølen skriver om en av konsekvensene av utflytting.

Se oversikt over hvor midtdølene flytter: Vannlekkasje, kjærligheten og byliv avgjorde Ingvild, Linn og Ida sine valg
Dølen tok en prat med Ida, Ingvild og Linn om hvorfor de endte opp med å bo der de bor.

Indre Salten mistet over 15.000 innbyggere på 20 år
Saltenposten har undersøkt hvor mange som forsvant fra de fire dekningskommunene.

Kolbjørn trives djevelsk godt, men savner noe
Saltenposten skriver om Kolbjørn som ble værende mens mange jevnaldrende flyttet fra kommunen. Han har ikke flytteplaner, men savner et sted å gå ut i helgene.

Ekteparet Ullvang sang seg inn i miljøet
Saltenposten skriver om en familie som kom flyttende fra Tysvær. De fikk raskt et nettverk gjennom koret.

Edle drømmer om å komme hjem
Saltenposten skriver om Edle som møtte kjærligheten på hurtigruta og flyttet til Troms, men drømmen er å flytte tilbake til hjemstedet.

Med hele verden på ei øy
Østhavet skriver: Hvor mange nasjonaliteter tror du bor i Vardø? I all tid har menneskene vandret hit til ishavet. Etter ressurser, etter arbeid innen mange ulike felt, etter kjærligheten eller etter søken på noe nytt. Alle er vi et resultat av folkevandringer og alltid har Vardø vært et flerkulturelt samfunn. Avisa tok turen innom voksenopplæringen i Vardø. Der fant de mange spennende folk og muligheter for oppfølgingssaker med ulike personer som har flyttet hit, deres historier og meninger.

Eva: – Overraskende at så få flytter sørover
Hammerfestingen har intervjuet ordførere om flyttemønteret. – Vi visste og vet at Tromsø, Alta og Hammerfest er våre byer, men jeg trodde at flere flyttet sørover.

Byen freistar når suldølen flyttar frå Suldal
Suldalsposten skriv at urbane rogalandskommunar toppar lista over kommunar suldøler har flytta til dei siste 20 åra. Den viser også at utan tilflytting frå utlandet, ville folketalet i Suldal sett heilt annleis ut. I avisene framover vil me møta menneske som skjuler seg bak desse tala. På nett har Suldalsposten tabellar laga med Datawrapper, og i papiravisa har dei tidslinje som viser folketalet tiår for tiår.

Thomas (35) og May Bente (33) traff blink på boligkjøpet, nå flytter de hjem og gifter seg: – Naturlig valg for oss
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy har sett på hvor tilflytterne kommer fra, og snakket med et par.

Flere og flere velger Sandnes – se hvor de kommer fra
Sandnesposten har sett på hvor tilflytterne kommer fra, og brukt Datawrapper til å lage tabell og stolpediagram.

Når ungdommen flytter
Østhavet har sett på hvor ungdommen flytter fra Vardø for å studere, og snakket med studenter.

Dei saknar ikkje bylivet dei kom frå
Sunnhordland skriv om Tysnes i papiravisa: Berre ein kommune i Vestland kan skryta av større folketalsvekst.

Vi blir flere – og vi blir eldre
Nye Troms skriver om SSBs folketallsframskrivninger. De viser at det blir flere i de tre dekningskommunene – og andelen eldre blir større.

Har planlagt for eldrebølgen som kommer
Nye Troms skriver at ordførerne føler at de er rimelig godt forberedt på stadig større andel eldre i samfunnet.

Sykepleierstudenten som ble: Flyttet fra Tromsø til Hammerfest
Hammerfestingen skriver om sykepleierstudenten som tok med seg samboeren til Hammerfest da hun var student. Planen var å flytte tilbake til Tromsø, men slik ble det ikke. Hammerfestingen har brukt Datawrapper til å lage kart over hvor tilflyttere har flyttet fra. De oppfordrer tilflyttere til å ta kontakt.

Hver 6. dag flytter en hemnesværing til Rana
Avisa Hemnes har brukt WordArt og Datawrapper til å illustrere hvor folk har flyttet.

– Må tørre å satse på utvikling av Finnsnes by
Folkebladet har sett på flyttemønsteret mellom kommunene. De har intervjuet et par fra Tromsø som har bosatt seg på Finnsnes, og de har utfordret lokalpolitikere til å komme med synspunkter på hvordan Finnsnes kan gjøres mer attraktiv.

Tromsø-suget og den store folkevandringa
Folkebladet skriver i lederen: Så er det en gang for alle dokumentert — Tromsø-suget som rammer hele Midt-Troms med enorm kraft. Tallene er knapt til å tro, og forteller at det må tas politiske grep som monner for å stoppe folkeflukten fra denne regionen til Nord-Norges største by.

Flest vil til Skodje – færrast flytter til Vestnes
Bygdebladet ser i papiravisa på kva av kommunane som vinn når dei reknar netto tilflytting. Dei har også tabellar med til- og fråflytting i dekningskommunane. Dei har intervju med eit tilflyttarpar frå Nederland og med Anne Kristin frå Namdalen som flytta via Canada til Tromsø og hus på Rekdal til jobb i Brattvåg.

Familien Gunduz og 2448 andre frå utlandet hindrar avfolking av Midtdalen: – Har vi jobb, så ønskjer vi å bli
Dølen setter søkelys på innvandring og hva den betyr for Midt-Gudbrandsdalen. De har prata med en tyrkisk familie som kom til Norge som flyktninger, med arbeidsinnvandrere og med et byggefirma der 50 prosent ansatte er fra utlandet, blant annet. De fikk også med seg flyktningtjenesten til å hjelpe dem med en spørreundersøkelse. De har laget grafikk med Infogram. 

– Om en adresseendring er det som må til – er det det som blir gjort
Lister24 skriver: Når Lister-innbyggerne flytter er det ofte ikke lengre enn til nabokommunen. Lyngdal-patrioten Erik Grindheim flyttet med familien til Farsund. Her kan du lese hvorfor. Avisa har også intervjuet ordførere om temaet.

Den store folkevandringen til og fra Vardø: Oslo får flest vardøværinger mens utlandet gir flest tilbake
Østhavet skriver at «Utlandet» har gitt et overskudd på 373 personer i regnskapet.

Tusenvis velger Vestby som sitt nye hjemsted: De fleste gjør som Marius og flytter fra Oslo
Vestby avis skriver om tilflyttere

Silje (32) var i tenkjeboksen. No har ho selt leilegheita i Sogn
Sogn avis skriv om utflyttarar. Har brukt Datawrapper til å lage oversikt over kvar folk flyttar til.

Fann kjærleiken i ein annan kommune og flytta
Grannar har sett at mange flyttar mellom kommunane på Haugalandet.

Størst flyttestraum til og frå Bergen
Vaksdalposten skriv om kvar folk flyttar frå og til. Dei har brukt Datawrapper til å lage tabellar over kvar folk flyttar, og grafer som viser folketalsutviklinga.

57 prosent av 10d frå 2001 har flytta ut
Fjordabladet skriv: Våren 2001 gjekk 23 elevar i klasse 10 D ut av Eid ungdomsskule. 57 prosent av dei bur ikkje på Eid, eller Stad kommune per i dag. Ser ein på fruktbarheitstal per kvinne og mann, kan dette bety at Stad kommune ”går glipp av” rundt 19 barn.

Ikkje behov for å flytte andre stadar
Fjordabladet skriv: Karoline Hildenes har aldri kjent på eit behov for å flytte ut i nokre år. Kjærleiken og familien har halde ho på Eid, også under utdanninga.

Heime vil alltid vere Eid
Fjordabladet skriv om Ingrid frå Nordfjordeid som flytta frå heimplassen for 17 år sidan. Turen gjekk via Oslo og Førde til Bergen, der ho har tenkt å bli verande.

Den store folkevandringa: Stabil jobb og bokvalitet er nøkkelen
https://www.alvdalmiv.no/2021/reportasje/den-store-folkevandringa-stabil-jobb-og-bokvalitet-er-nokkelen/
Alvdal midt i væla har intervjuet to av de største arbeidsgiverne i kommunen. De mener at bokvalitet og jobb er nøkkelen for å flere folk til å bosette seg i Alvdal. En av arbeidsgiverne etterlyser mer dialog mellom de ulike arbeidsplassene. Litt av nøkkelen er nemlig at det også må være jobb til samboer eller ektefelle når noen vurderer å flytte til Alvdal. Framskrivningene til 2050 viser at folketallet i Alvdal vil gå ned med 273 personer.
Den store folkevandringa: – Tynset trenger bykvaliteter
https://www.tynsetingen.no/2021/reportasje/den-store-folkevandringa-tynset-trenger-bykvaliteter/
Framskrivningene til 2050 viser at folketallet vil gå ned med 121 personer i Tynset. Tynsetingen har intervjuet Bjørn Børresen som flyttet hjem til Tynset for å bli leder ved Helsearkivet, et prosjekt som i seg selv blir trukket fram som et tiltak for å øke tilflyttingen til Tynset. Han mener at kompetansearbeidsplasser er viktig, men ikke nok, for å få folk til å flytte til distriktet. Han mener Tynset må få tydeligere bykvaliteter. Han synes utvikling av urbane kvaliteter på mindre steder, å ta det beste ut av byen til distriktet, har fått for liten oppmerksomhet i debatten om hva som skal til for å snu flyttestrømmen. – Jeg ser det er populært å gjøre narr av kaffe latte-drikkende byfolk, og sette by opp mot land. Hvorfor kan vi ikke tilby kaffe latte på Tynset?
Det er ikke tilfeldig at Reda (39) og Paulius (41) giftet seg på en mandag: – Vi er lykkelige på Tynset
https://www.retten.no/det-er-ikke-tilfeldig-at-reda-39-og-paulius-41-giftet-seg-pa-en-mandag-vi-er-lykkelige-pa-tynset/s/5-44-531913
Arbeidets Rett har intervjuet et par som har valgt å slå rot på Tynset, der de driver kiosk og restaurant.
Olaf (28) er en av 149 som har flyttet fra Tynset til Røros: – Jobb og nærhet til familie veier tyngst
https://www.retten.no/olaf-28-er-en-av-149-som-har-flyttet-fra-tynset-til-roros-jobb-og-narhet-til-familie-veier-tyngst/s/5-44-531877
Arbeidets Rett har intervjuet et par som har valgt å bosette seg på Røros. – Røros har godt med tilbud på mange områder, og arbeid til begge to, som nok er den avgjørende faktoren. Vi kunne ha slått oss ned i andre områder i regionen også. I forhold til friluftsliv er det gode muligheter i hele Fjellregionen. I så måte er det ikke så farlig om man bor i Røros, Tynset, Tylldalen eller i Tolga. Vi har muligheter for jakt og fiske, og ski om vinteren.
Den store folkevandringa i Fjellregionen
https://www.retten.no/den-store-folkevandringa-i-fjellregionen/f/5-44-531379
Arbeidets rett har en sak der de dykker ned i tallene. Med grafer, tabeller og diagram viser de hva som har skjedd med folketallet i de forskjellige kommunene. Tar vi bort intern flytting mellom kommunene så kom det faktisk flyttende 219 flere innbyggere utenifra regionen fra tusenårsskiftet og fram til 2019. Grunnen til at folketallet likevel går nedover, er at det fødes for lite barn.
Hva vil få ungdommene til å bli?: – Folkan hær e det bæste
https://www.finnmarksposten.no/hva-vil-fa-ungdommene-til-a-bli-folkan-har-e-det-baste/s/5-94-139202
Finnmarksposten har intervjuet elevene ved 10. trinn ved Honningsvåg skole. Sju av 27 har bestemt seg for å flytte fra kommunen. Elevene har mange tanker om både debattklimaet i Nordkapp og hva som skal til for at de skal flytte tilbake når de er ferdige med sin utdanning.
Difor valde Hilde og Mathias Kvam
https://www.hf.no/nyhende/difor-valde-hilde-og-mathias-kvam/
Hordaland Folkeblad har intervjua eit par som valde å flytta til hennar barndomsheim. Ho ville gje borna den same oppveksten som ho sjølv hadde. Avisa har brukt Datawrapper til å lage grafar som viser folketalsframskrivingar og tabell som viser kvar folk har flytta.
Så mange har flytta frå Kvinnherad dei siste 20 åra: Sjå kor dei har blitt av, og kor dei nye kjem frå
https://www.kvinnheringen.no/sa-mange-har-flytta-fra-kvinnherad-dei-siste-20-ara-sja-kor-dei-har-blitt-av-og-kor-dei-nye-kjem-fra/s/5-27-285354
Kvinnheringen har tabellar som viser kvar folk har flytta, og kvar tilflyttarar kom frå.
Tusen færre barn og unge på 35 år
https://mittkongsvinger.no/den-store-folkevandringa/tusen-faerre-barn-og-unge-pa-35-ar/691726
Mitt Kongsvinger har møtt en type innbyggere som det blir langt flere av de nærmeste tiårene: folk i 80- og 90-årene.
Hver tredje innbygger over 66 år
https://mittkongsvinger.no/den-store-folkevandringa/hver-tredje-innbygger-over-66-ar/691738
Mitt Kongsvinger skriver at i to av Kongsvingers nabokommuner – Eidskog og Grue – vil hver tredje innbygger være 67 år og eldre om 15 år.
«Hva har skjedd med kommunen vår?»
https://mittkongsvinger.no/den-store-folkevandringa-kommentar/hva-har-skjedd-med-kommunen-var/691648
Mitt Kongsvingers redaktør Bjørn Taalesen skriver i en kommentar: Hvordan så Kongsvinger ut for 10 år siden? Hvem bodde her for 20 år siden? Hvem har flyttet hit? Hvor har de flyttet de som ikke bor her lenger? Hvordan ser denne byen ut om 10 år? Hvor mange har flyttet hit da?
De har gjort som 27.759 andre ringsaksokninger de siste 20 årene
https://www.ringsaker-blad.no/de-har-gjort-som-27-759-andre-ringsaksokninger-de-siste-20-arene/s/5-79-402003?access=granted
Ringsaker Blad har intervjuet et par som har valgt å flytte tilbake etter noen år i Oslo. I en tabell viser de hvilke kommuner tilflytterne kommer fra.
De fleste som flytter fra Ringsaker gjør som Jonny og Lise Kristin
https://www.ringsaker-blad.no/de-fleste-som-flytter-fra-ringsaker-gjor-som-jonny-og-lise-kristin/s/5-79-401614
Ringsaker Blad har funnet ut at Hamar er den kommunen det flytter flest Ringsaksokninger til. De har intervjuet to av de som har valgt seg Hamar.
Hit flytter tydalingene
https://selbyggen.no/2021/nyheter/hit-flytter-tydalingene/
Selbyggen har undersøkt hvor folk flytter til og fra, og hva framskrivningene sier om fremtiden.
Utlendinger og hamarsinger redder befolkningsveksten i Stange
https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/utlendinger-og-hamarsinger-redder-befolkningsveksten-i-stange/
Stangeavisa har funnet ut at utlendingene og hamarsing­ene står for en vekst på 1.659 innbyggere i Stange. Det utgjør hele 53 prosent – altså over halvparten av «innflyttingsoverskuddet» i Stange de siste 20 årene.
Rundt fem prosent av oss som bor i Stange flytter hvert år
https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/rundt-fem-prosent-av-oss-som-bor-i-stange-flytter-hvert-ar/
Stangeavisa har regnet ut at grovt regnet fem prosent av de som bor i Stange flytter inn eller ut av kommunen hvert år. De har også intervjuet en tilflyttet skotte, og på bildet har han knyttet den skotske nasjonaldrakten sammen med norsk lusekofte.
Oslo vinner kampen om stangesokningene
https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/oslo-vinner-kampen-om-stangesokningene/
Stange­avisa har hatt flere reportasjer de siste årene om folk fra hoved­staden som har funnet lykken ved å flytte «på landet» til Stange. Her finner de rime­lige boliger med store tomter, gode servicetilbud, arbeidsplasser, god barnehagedekning, gode skoler og et aktivt kulturliv. Men tallene viser at flytte­strømmen er enda større den motsatte vegen; fra Stange til Oslo.
Familien tek over draume-garden på Fitjar
https://www.sunnhordland.no/nyhende/denne-familien-fall-pladask-for-garden-som-var-til-sals-pa-fitjar/
Sunnhordland har intervjua eit par som kom med flyttelasset til Fitjar i påsken. Dei fortel om planane for garden dei har kjøpt. Sunnhordaland har også intervjua paret som har selt garden. Og dei har intervjua ordføraren som jublar for nye innbyggjarar. Fakta om tilflytting, fråflytting og framskrivingar har dei samla i faktaboksar.
Flest tilflyttarar frå utlandet i alle seks kommunane
https://www.vtb.no/nyhende/flest-tilflyttarar-fra-utlandet-i-alle-seks-kommunane/
Vest-Telemark Blad har nytta ordskyer laga med Infogram til å illustrere kvar folk har flytta frå og til. Avisa skriv at nesten 20 prosent av tilflyttarane til Vest-Telemark mellom 2000-2019 flytta frå utlandet, medan Oslo og Skien var dei mest populære destinasjonane for dei som flytta frå kommunane i regionen.
– Mange seier at nordmenn kan vera litt sky, men det har ikkje me opplevd
https://www.vtb.no/reportasjar/mange-seier-at-nordmenn-kan-vera-litt-sky-men-det-har-ikkje-me-opplevd/
Vest-Telemark Blad fortel kjærleikshistoria til eit italiensk par som har valt å busetje seg på Vinjeflaten.
Her kommer flest nye arendalitter fra
https://www.geita.no/nyheter/her-kommer-flest-nye-arendalitter-fra/
Geita skriver at innvandring fra utlandet har ført flest nye innbyggere til Arendal de to siste tiårene, men en nabokommune følger hakk i hæl. Avisa har brukt Datawrapper til å lage en tabell med oversikt over hvor folk har flyttet fra.
UTENLANDSK-INNFLYTTING: – Dette er veldig gledelig
https://www.geita.no/nyheter/utenlandsk-innflytting-dette-er-veldig-gledelig/
Lokalavisen Geita har intervjuet ordføreren om at det er mange innflyttere fra utlandet: – Det synes jeg er veldig gledelig. Arendal har et internasjonalt næringsliv, så det høres riktig ut med et høyt antall tilflyttere utenfra, sier han til Lokalavisen Geita.
Denne kommunen «rapper» arendalitter
https://www.geita.no/nyheter/denne-kommunen-rapper-arendalitter/
Geita har funnet ut at flere arendalitter har de siste 20 årene flyttet til nabokommunen Froland enn i motsatt retning. Arendalsordføreren kommenterer.
Innvandring redder folketallet
https://flatangernytt.no/innvandring-redder-folketallet-i-flatanger/12.04-08:51
Flatangernytt har tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som viser at Flatanger pr 1. januar 2020 hadde 134 innvandrere og 9 barn født av foreldre som har innvandret fra andre land. Aller flest kommer fra Litauen. i denne saken har de intervjuet en familie fra Litauen.
Stor andel menn fra utlandet
https://flatangernytt.no/stor-andel-menn-fra-utlandet/12.04-07:44
Flatangernytt skriver at hver fjerde mann mellom 30 og 54 år som bor i Flatanger er fra utlandet.
– Hadde ikke klart oss uten litauerne
https://flatangernytt.no/hadde-ikke-klart-oss-uten-litauerne/12.04-07:12
Flatangernytt har besøkt Flatanger-bedriften Trønderelement der sju av ti ansatte er fra Litauen. Litauerne inviterer hverandre, forteller de. Den største utfordringen er å lære seg norsk, når de knapt har norske kolleger. Damene lærer språket raskere, ifølge sjefen hos Trønderelement.
Innvandring har berga folketalet på bygda. Men no er det bråstopp
https://www.nrk.no/norge/folkevandringa_-innvandring-har-berga-folketalet-pa-bygda.-men-no-er-det-brastopp.-1.15408070
NRK har intervjua innvandrarar i Vang som døme på innvandrarane som har berga folketalet i bygde-Noreg. Dei har også grafar som viser korleis folketalet i dei minst sentrale kommunane i landet har stabilisert seg grunna innvandringa dei siste ti åra. NRK har også intervjua Marit Lofnes Mellingen som er direktør i Distriktssenteret og kjem med gode råd til kommunar som ønsker å bli betre på integrering.
Stange kupper flest innbyggere fra naboene i Hamarregionen
https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/stange-kupper-flest-innbyggere-fra-naboene-i-hamarregionen/
Stangeavisa har sett på hvordan folk flytter internt i Hamarregionen
Røhne mener Stanges styrke ligger i en attraktiv region
https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/rohne-mener-stanges-styrke-ligger-i-en-attraktiv-region/
Stangeordføreren kommenterer flyttetallene
Busterud om at det er hamarsingene som bidrar sterkest til befolkningsveksten i Stange: – Viser hvor riktig det vil være å slå sammen Hamar og Stange
https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/busterud-om-at-det-er-hamarsingene-som-bidrar-sterkest-til-befolkningsveksten-i-stange-viser-hvor-riktig-det-vil-vaere-a-sla-sammen-hamar-og-stange/
Hamarordfører Einar Busterud mener det er en utfordring at barnefamilier flytter fra Hamar til Stange, mens eldre stangesokninger flytter til Hamar. Løsningen ligger i kommunesammenslåing, mener han.