Øivind Skjervheim og Maja Mathilde Aarbakke er tilsett som datajournalistar på samarbeidsdesken.
Øivind Skjervheim og Maja Mathilde Aarbakke er tilsett som datajournalistar på samarbeidsdesken. FOTO: Laila Borge

Skal løfte datajournalistikken i lokalavisene

Datajournalistane Øivind Skjervheim og Maja Mathilde Aarbakke er tilsett for å jobbe med undersøkande journalistikk for lokalavisene.

Maja Mathilde Aarbakke har master i undersøkande journalistikk frå Universitetet i Bergen. Masteroppgåva hennar om asylbarna som forsvann har ho sidan jobba vidare med som journalist i NRKs undersøkande redaksjon vest.

Øivind Skjervheim er utdanna samfunnsvitar og har jobba som fagansvarleg for kvantitativ datainnsamling i analyseselskapet Ideas2evidence. Der jobba han mykje med data frå offentlege kjelder og var prosjektleiar for Norsk Medborgerpanel.

No er målet deira å hjelpe lokalavisene med å lage relevant innhald på nye måtar. 1. februar starta dei å jobbe på samarbeidsdesken som vart initiert av Vest-Telemark blad og 70 andre lokalaviser. Samarbeidsdesken blir driven som eit samarbeid mellom Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.

Ønskjer kontakt med lokalavisene

– Det blir spennande å vere med å løfte data- og gravejournalistikken i lokalavisene, seier dei to nytilsette datajournalistane.

– Kanskje kan vi ettergå kommunen på nye måtar og finne ut ting som ikkje har vore tilgjengeleg før, seier Skjervheim.

– Eg håpar også at vi kan bidra til å gjere lokalavisene til attraktive stader å jobbe for unge journalistar, seier Aarbakke.

Skjervheim er frå Ytre Ålvik i Hardanger, og har vakse opp med lokalavisene Hordaland Folkeblad og Hordaland. Aarbakke vaks opp på Bønes i Bergen, med lokalavisene Fanaposten og Sydvesten.

Dei to planlegg å besøke lokalaviser for å lære meir om korleis redaksjonane jobbar og kva forventningane er til samarbeidsdesken. Dei gler seg til å få kontakt med lokalavisene, og håpar å bli kontakta av lokalaviser som har konkrete forslag eller ønske.

Kontakt gjerne Maja Mathilde Aarbakke på e-post maja@lla.no eller telefon 481 81 997, og Øivind Skjervheim på e-post oivind@lla.no eller telefon 924 31 955.

Med ressursar frå SUJO, LLA og NRK har samarbeidsdeken kompetanse på dataanalyse, undersøkande journalistikk, reportasjeleiing og lokalaviser. Til stades på første deskmøte var f.v. Kristine Holmelid, Per Christian Magnus, Diana Guerrero, Terje Gilleshammer, Laila Borge, Øivind Skjervheim, Maja Mathilde Aarbakke og Tomas Bruvik. FOTO: Regine Olsen-Hagen

Samlokalisert med SUJO

Aarbakke og Skjervheim bur i Bergen, og får arbeidsstad hjå SUJO på Media City.

Terje Gilleshammer i NRK er prosjektleiar for samarbeidsdesken no i oppstarten, og Diana Guerrero ved SUJO skal bidra som dataanalytikar. Både LLA, SUJO og NRK stiller i tillegg med ressursar på deltid.

Planen er at samarbeidsdesken skal drive fram idear, research, kjeldearbeid og datadriven journalistikk. Slik kan lokalavisene følgje opp med eigen skreddarsydd og lokalt vinkla journalistikk i dekningsområda sine. Desken skal vera pådrivarar, inspiratorar og koordinere samarbeidet mellom lokalavisene.