Skjermbilde av Inderøyningens leder på ukrainsk.
Skjermbilde av Inderøyningens leder på ukrainsk.

Publiserer på ukrainsk

Inderøyningen har brukt kunstig intelligens og en ukrainsk tolk til å oversette en tekst til ukrainsk.

Inderøyningen er blant avisene som i disse dager jobber med saker om ukrainske flyktninger, basert på research fra Samarbeidsdesken. Avisa har blant annet skrevet en leder om teamet. Denne har de oversatt til ukrainsk ved hjelp av Chat GPT. En ukrainsk tolk har kontrollert teksten, og fant ingen feil.

I lederen skriver Inderøyningen blant annet:

«Vi vil gjennom flere saker belyse hvordan ukrainerne blir mottatt når de kommer hit, fortelle noen av historiene deres, og se på hvordan kommunen løser omsorgsoppgaven for våre nye naboer.»

Samarbeidsdesken ble initiert av Vest-Telemark blad og 70 andre lokalaviser, og drives som et samarbeid mellom LLA, SUJO og NRK. Samarbeidsdesken driver frem ideer, research, kildearbeid og datadrevet journalistikk som lokalavisene kan følge opp med egen lokalt vinklet journalistikk. Desken tar imot innspill til tema og saker fra lokalavisene.