Faksimile fra Andøypostens forside 23. april.
Faksimile fra Andøypostens forside 23. april.

Svakere tilbud til flyktninger over 55

Flere titalls lokalaviser jobber i disse dager med saker om ukrainske flyktninger. Andøyposten har laget sak om introduksjonstilbudet til de over 55 år. Hjelpeorganisasjoner omtaler de eldre flyktningene som «de glemte».

Flere titalls lokalaviser jobber i disse dager med saker basert på Samarbeidsdeskens research om hvordan kommunene har møtt det høye antallet ukrainske flyktninger som har kommet de siste to årene.

Mette-Helene Berger Amundsen i Andøyposten har møtt fire ukrainske flyktninger over 55 år. Fra Ukraina har to av dem bakgrunn som ingeniører, en som skomaker og en som bussjåfør. De ønsker å komme ut i arbeid. Alle fire går på norskkurs, men Tatiana Belai tror hun hadde lært norsk raskere hvis hun hadde fått praksisplass i en bedrift.

Det er bare flyktninger under 55 år som har krav på introduksjonsprogram, som også innebærer at de får tilbud om praksisplass. I Andøy kommune får likevel alle som ønsker det tilbud om norskopplæring. Det har vært et populært tilbud for de over 55.

Her kan du lese Andøypostens saker.

Foregangseksempel

Andøy kommunes integreringsarbeid har blitt trukket frem som en suksess av Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), blant annet fordi 70 prosent av de bosatte ukrainerne ble sysselsatt i fjor. Kommunen mener at det har vært en suksessfaktor at de har brukt nesten hver krone av tilskuddene på de bosatte og på styrking av relevante tjenester.

7800 over 55 år

355 norske kommuner har til sammen bosatt 65.214 ukrainske flyktninger siden krigen startet i 2022 (per 24.04.2024). 13 prosent av de som bosettes er over 55 år. Dette utgjør rundt 7800 mennesker. Disse har ikke rett på introduksjonsprogram.

Hjelpeorganisasjoner peker på de eldre flyktningene som «de glemte», ifølge forsker Vilde Hernes ved OsloMet.

Ta kontakt om du jobber i en medlemsavis i LLA og ønsker tilgang til researchpakken om ukrainske flyktninger.

Samarbeidsdesken er et et journalistisk fellesprosjekt mellom lokalavisene, Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.