Prosjektleder for den felles samarbeidsdesken de første månedene er redaksjonssjef for NRKs undersøkende redaksjon i vest, Terje Gilleshammer.
Prosjektleder for den felles samarbeidsdesken de første månedene er redaksjonssjef for NRKs undersøkende redaksjon i vest, Terje Gilleshammer. FOTO: Rune Fossum Lillesvangstu, NRK

I februar starter arbeidet med samarbeidende journalistikk

I starten av februar starter den nye samarbeidsdesken for alvor å jobbe med datadrevet og løsningsorientert research for lokalavisene.

NRK, LLA og SUJO ble før jul enige om et forprosjekt i seks måneder, hvor hensikten er å lage en samarbeidsdesk som skal bidra til å styrke arbeidet med fordypende journalistikk.

Samarbeidsdesken skal jobbe med research på felles tema som lokalavisene kan lage ulik journalistikk av. Siktemålet er at det skal lages små og store journalistiske samarbeidsprosjekter, på tvers av få og på tvers av mange – avhengig av ideene. Og særdeles vesentlig, gi samarbeidspartnerne tilgang på geografisk tilrettelagt research som det kan lages lokale og regionale saker ut av. Det skal nå samarbeidsdesken arbeide videre med.

Vi jobber med ulike ideer og innspill og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. Målet er å dele en smakebit av første større prosjekt under LLAs landsmøte på Hamar 16. mars.

Prosjektleder fra NRK

Prosjektleder for den felles samarbeidsdesken de første månedene er redaksjonssjef for NRKs undersøkende redaksjon i vest, Terje Gilleshammer.

– Jeg ser fram til å samarbeide om spennende journalistiske tema som kan styrke innholdet både hos lokalavisene og NRK regionalt og nasjonalt, sier Terje Gilleshammer.

– Det er mange spennende tema å velge mellom. Samtidig blir det viktig å lage innhold som det faller helt naturlig for flest mulig av lokalavisene å ta tak i. Vi må lage innhold som treffer hverdagen i lokalavisene, sier Gilleshammer.

Han ledet entusiastisk sin første workshop tidligere i januar, med deltakere fra NRK, LLA, SUJO og lokalavisene. Oppgaven til de 14 redaksjonelle medarbeidere og ledere som var samlet, var å komme opp med forslag til tema for journalistiske samarbeidsprosjekter som kan styrke den undersøkende journalistikken over hele landet, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Og det manglet absolutt ikke på gode ideer. Felles for alle var ønsket om å se på hvordan man kan snu negative trender til noe som kan gi positive løsninger for distrikts-Norge, også kalt løsningsorientert journalistikk. Ikke for å drive kampanjejournalistikk, men for å lage innhold med en mer positiv inngang.

Hva skjer nå?

Det første innholdsprosjektet som landets lokalaviser og NRK skal samarbeide om i forprosjektet skal presenteres for avisene slik at redaktørene kan velge om de ønsker å være med. Deretter skal researchen gjennomføres og danderes klart for hver enkelt avis og for NRK regionalt og nasjonalt.

Det vil bli laget en felles publiseringsplan i alle fall for oppstartsperioden. Det vil komme invitasjon inn i et videre arbeid.