Det skal bli langt flere innbyggere i 80- og 90-årene i Kongsberg i tiårene framover. Foto: Foto: Rolf Nordberg/Mitt Kongsvinger
Det skal bli langt flere innbyggere i 80- og 90-årene i Kongsberg i tiårene framover. Foto: Foto: Rolf Nordberg/Mitt Kongsvinger

Har stoff om flyttestrømmer for flere uker framover

Mitt Kongsvinger har allerede ti artikler klar knyttet til prosjektet Den store folkevandringa. Nå vil de bruke tid på å finne menneskene bak tallene, og hente inn reaksjoner.

Popgruppa a-ha hadde eventyrlig, internasjonal suksess, og ble hedret med de gjeveste Spellemannsprisene her hjemme.

Mitt Kongsvinger innleder en av sakene sine med å beskrive året 1986 – et år da det bodde 4.712 personer under 20 år i Kongsvinger. 35 år seinere er antallet redusert med over tusen.

Færre barn fødes, mens mange i slutten av tenårene flytter ut for å studere eller avtjene militærtjeneste – en del av dem uten noen gang å flytte tilbake.

Les hele saken her.(Zoom inn på bildet for å lese)

Hyret inn ekstra hjelp

– Vi har publisert matematikken først, men nå vil vi bruke tid på å finne ut hvilke saker vi vil menneskeliggjøre. Når vi har laget en sak om innvandring vil vi finne saken om en vellykket innvandrer, så det ikke bare blir statistikk. Det er viktig å oppsøke folk og ha bilder til sakene, sier redaktør Bjørn Taalesen.

I denne kommentaren kan du lese Taalesens beskrivelse av prosjektet. Der skriver han hvilke spørsmål avisa vil prøve å finne svar på framover. Mitt Kongsvinger har hyret inn Glåmdalens tidligere sjefredaktør, Rolf Nordberg, til å dukke ned i det store tallmaterialet.

Skal etterlyse reaksjoner

Etter hvert håper Taalesen å få inn en del reaksjoner på stoffet.

– Da må vi kanskje skrive harmdirrende kommentarstoff og etterlyse de som mener noe om så mangt. Nå kan de mene noe om fakta i stedet for å synse. Vi kan spørre politikere hva de gjør med dette, sier han.

Også positive vinklinger

Når folketallet går nedover og befolkningen blir eldre, er det lett for at det kan bli mange negative vinklinger. Derfor er Taalesen opptatt av å også finne de positive sakene.

– Det er viktig å finne gode eksempler på vellykkethet. Mange sier at en god grunn til flytte tilbake er besteforeldre, så vi skal bruke Facebook til å finne noen av dem som har flyttet tilbake til besteforeldrene, sier han.