Datajournalistene Maja Mathilde Aarbakke og Øivind Skjervheim jobber på Samarbeidsdesken. I dag skal de presentere det første prosjektet på Teams.
Datajournalistene Maja Mathilde Aarbakke og Øivind Skjervheim jobber på Samarbeidsdesken. I dag skal de presentere det første prosjektet på Teams.

Presentasjon av Samarbeidsdeskens første prosjekt

Endelig kan vi presentere det første prosjektet til Samarbeidsdesken!

Tirsdag fikk LLAs medlemsaviser tilsendt den første researchpakken fra Samarbeidsdesken. Dette prosjektet handler om ukrainske flyktninger i norske kommuner. I pakken får lokalavisene informasjon på nasjonalt nivå og kommunenivå, tips til nyhetssaker og gode historier og forslag til framgangsmåter.

Torsdag 4. april kl. 13:00 blir det presentasjon av researchpakken på Teams. Her kommer du rett inn i Teams-møtet, uten påmelding.

Resten av april blir det workshop tirsdager og torsdager fra 9. april kl. 10:00. Workshopene vil vare i 30 til 60 minutter. Deltakelse krever påmelding. Meld deg på her.

Vi anbefaler å sette av tid til å delta! Målet vårt er at du skal komme ut fra hver workshop med kort vei til publisering av gode, lokale saker. På første workshop blir det en kort introduksjon om innvandringssystemet, veiledning i bruk av researchpakken og første diskusjon om tema og vinkling. På senere workshops vil det bli systematisk idéutvikling og idéutveksling med reportasjeledere fra Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Samarbeidsdesken ble presentert under LLAs landsmøte på Hamar i mars, blant annet med denne videoen.

Samarbeidsdesken ble initiert av Vest-Telemark blad og 70 andre lokalaviser, og drives som et samarbeid mellom LLA, SUJO og NRK. Samarbeidsdesken driver frem ideer, research, kildearbeid og datadrevet journalistikk som lokalavisene kan følge opp med egen lokalt vinklet journalistikk. Desken tar imot innspill til tema og saker fra lokalavisene.