2020: Her fjernes dyrkamarka i Stølen der Saltdalshytta fikk godkjent utbygginga av politikerne og kommunen, til tross for sterke protester.
2020: Her fjernes dyrkamarka i Stølen der Saltdalshytta fikk godkjent utbygginga av politikerne og kommunen, til tross for sterke protester. FOTO: Morgan Frelsøy, OPP

OPP fant 1 653 000 kvadratmeter nedbygd natur

På fem år har vi bygd ned 250 fotballbaner med natur i Oppdal og Rennebu, og erstattet den med veianlegg og nye hyttefelt, skriver OPP.

NRK har ved hjelp av kunstig intelligens kartlagt naturinngrep i perioden 2017 til 2022. Mange av LLAs medlemsaviser har fått oversikt over registrerte naturinngrep i sine områder. OPP har sett nærmere på oversikten, og regnet seg fram til at 1 653 000 kvadratmeter natur har blitt bebygd i Oppdal og Rennebu på fem år.

De har også funnet ut at 63 mål med viktig eller svært viktig natur ble bebygd i løpet av femårsperioden. I utredninger fra før utbyggingene, har de funnet beskrivelser av naturen som nå er bebygd.

Med tilgang på koordinater, omfang og bakgrunnskilder, så det var egentlig bare å jobbe, forteller journalist Randi Grete Kalseth-Iversen.

Oversikten viser at hyttebygging dominerer, sammen med utbygging av ny E6. I Oppdal har det vært mye hyttebygging siden årtusenskiftet, og OPP har derfor hentet bilder fra lengre tilbake enn 2017 for å vise utviklingen. Dette eksempelet er fra Kleberberget ved inngangen til Gjevilvassdalen, og viser utviklingen fra 2009 til 2022:

OPP har brukt en rekke flyfoto for å vise utviklingen. I tillegg har de brukt bilder fra eget arkiv. Avisa følger stort sett politiske saker om slike utbygginger tett, og følger befaringer med politikere. Derfor hadde de mange relevante bilder å ta av, forklarer Kalseth-Iversen.

OPPs oversikt viser at E6-traseen mellom Ulsberg og Berkåk har bygget ned nær 130 000 kvadratmeter uberørt natur. I en egen sak har de intervjuet prosjektleder plan i nye Veier AS, Jan Olav Sivertsen. Nye Veier vil i framtiden forsøke å unngå å bygge ned uberørt natur, og heller bruke eksisterende traseer der det er mulig, sier han.

OPP har allerede flere saker på trappene der folk skal fortelle om hvordan de er rammet av for eksempel hytteutbygging.