Språktips

Å drifte

Vende eller venne?

Bygging og bygning

Særnamn

Verbet å kødde

Medium blir ofte bøygd feil

Ein eller to konsonantar?

Doktor eller dokter?

Når skal det vere hermeteikn på namn og titlar?

cv, tv og wc

Ønske eller ønskje?

I to ord

Og og å

Knakk eller knekte?

Apostrof

Stor eller liten bokstav

Omgivelser – omgjevnad

Lødig forfordeling?

Kollaps

Risiko og sjanse