cv, tv og wc

Ord som cv, tv og wc kan vi velje om vi ønskjer å skrive med små eller store bokstavar. Både ved små og store bokstavar, er det vanleg å bruke bindestrek før bøyingsending, for eksempel cv-en. Cv er latin og tyder curriculum vitae, og er det vi før kalla vitnemål og attestar. Dei fleste språkekspertane går inn for å bruke små bokstavar (minusklar).