Stor eller liten bokstav

Regelen er at vi kan anten skrive Toten-gard eller totengard. Tilsvarande kan vi skrive: Oslo-jente eller oslojente. Når vi skil ut særnamnet med bindestrek, skal det altså skrivast med stor bokstav.