Risiko og sjanse

Det er risiko for at det skal skje noe negativt, men sjanse for at det skal skje noe positivt.