Språktips

De faste uttrykkene

«I forhold til»

Genitivar på nynorsk

Vær forsiktig med uttrykk du ikke kjenner fullt ut

Imøtegå/imøtekomme

«Årsaken skyldes»

Å bruke et uttrykk feil

Ein ganske vanleg feil …

Endinga -er/-ar

Mistenkelig og mistenksom

Å drifte

Vi bøyer for mange verb som a-verb

Å gå av stabelen