Mistenkelig og mistenksom

I farten kan det være fort gjort å blande sammen de to adjektivene mistenkelig og mistenksom, men de kan ikke brukes om hverandre.

En person som oppfører seg rart, er mistenkelig, og en pakke som ligger utenfor en ambassade kan være mistenkelig. Men mistenksom er et adjektiv som beskriver en personlig egenskap. En person som lett fatter mistanke eller med andre ord er skeptisk og på vakt, er mistenksom.