Å bruke et uttrykk feil

Å blande sammen to uttrykk eller bruke et uttrykk feil, er fort gjort. Å kaste blår i øynene på noen er det samme som å føre noen bak lyset.

Ordet blår blir nesten bare brukt i dette uttrykket, og det er neppe mange som vet at det betyr stry (hamp- eller lintrevler). Vi har da også uttrykket å lure noen opp i stry. Å kaste glør i øynene på noen er ikke et fast uttrykk. og det høres både vondt og ulovlig ut. Vi bør selvsagt aldri bruke et utrykk vi ikke kjenner den fulle betydningen av.