Å gå av stabelen

Å gå av stabelen er et utslitt uttrykk som vi likevel bruker ofte – spesielt i forbindelse med et arrangement. En stabel er her en bedding, og gå av stabelen betyr å bli sjøsatt.

Den første gangen uttrykket ble brukt i overført betydning, var det selvsagt kreativt og morsomt, men nå er det utslitt. Greier noen å finne et nytt uttrykk for det samme?