Endinga -er/-ar

Ein underleg feil som dukkar opp i nynorskaviser over heile landet, er at endinga -er/-ar blir kutta ut på svake verb i notid.

Spesielt to verb går att: leve og hjelpe. Det heiter altså lever (ikkje lev) og hjelper (ikkje hjelp) i notid.