De faste uttrykkene

Sant å si
Vel å merke
Så å si

Skrives med å på både bokmål og nynorsk.