I to ord

Medan det no er ein tendens til å dele opp ord etter engelsk mønster (rygg sekk, sove sofa), var det tidlegare vanleg å trekkje saman to ord i eitt, men det heiter: i dag, til havs, om lag og om bord.