Kollaps

Kollaps ble tidligere først og fremst brukt om et fullstendig legemlig eller psykisk sammenbrudd. I dag blir ordet ofte brukt i en noe videre betydning. Er det snakk om for eksempel et hus eller ei bru, kan vi uttrykke oss mer presist med de gode norske uttrykkene: bryte sammen, falle sammen eller falle ned.