Apostrof

På norsk bruker vi apostrof for å markere at ein eller fleire bokstavar er utelatt.

For eksempel:
Go´blunke. Ta´n nå.

Vi bruker også apostrof for å lage genitiv ved ord som sluttar på s, x eller z.

For eksempel:
Xerox´ nye maskin
Moss´ ordførar
Marcus´ bok

Vi bruker ikkje apostrof i vanlege genitivar ned s, heller ikkje ved engelske namn.

For eksempel:
Shakespeares bøker