Ny tiltakspakke for mange bedrifter. Ikkje spesifikke tiltak for mediebransjen så langt

Regjeringa la fredag morgon fram forslag til ein ny tiltakspakke for næringslivet. Det skal i løpet av ei vekes tid jobbast fram ei slags kontantstøtteordning for små og store bedrifter. – Nå må vi se hvordan alle disse tiltakene virker, før vi tar stilling til behovet for ytterligere tiltak, sier kulturministeren.

Blant anna i Aftenposten kan du lese litt om tiltakene.

Her om dei aller siste tiltaka som blei presentert i dag tysdag 31. mars (NTB og Aftenposten-sak).

LLAs generalsekretær Tomas Bruvik kommenterer dagens pressekonferanse slik:

– Vi er veldig glade for at regjeringa kjem med gode ordningar. Det er eit heilt næringsliv som slit og har det vanskeleg. Vi håper og trur at den nye tiltakspakken som regjeringa la fram fredag, vil bety noko positivt for lokalsamfunna og lokalavisene. Det er jo slik at småbedriftene i lokalmiljøet er annonsørane våre. Klarer desse seg litt bedre gjennom krisa, er det indirekte positivt for lokalavisene og resten av lokalmiljøa, seier Tomas Bruvik.

– Utover dette er det vanskeleg å slå fast korleis dei nye tiltaka vil slå inn for vår bransje, vi må bruka tid på å setja oss inn i dei. Det er først om ei vekes tid at regjeringa i lag med næringsorganisasjonane blir ferdig med den nye pakken.

– Men førsteinntrykket er nokså tydeleg; dette vil ikkje treffe godt nok for lokalavisene. Det er snart heilt nødvendig med tiltak som er meir treffsikkert for mediebransjen, seier LLAs generalsekretær.

I en pressemelding senere fredag ettermiddag, seier kulturminister Abid Raja blant annet dette:

– Vi ser også ser de store utfordringene for mediebransjen. Mediemangfoldet er i en potensielt kritisk situasjon hvor de blant annet ser et brått og stort bortfall av annonseinntekter. Jeg er bekymret for den krevende situasjonen mange medier opplever. Samtidig vil mediene også kunne benytte seg av de generelle ordningene og tiltakene vi har lagt frem. Regjeringen og jeg vil fortløpende følge medienes situasjon, jobbe videre med ordninger og bidra til at medienes viktige samfunnsmessige rolle opprettholdes.

Les hele saken her i Medier24.no.

Produksjonstøtta framskunda

– I mellomtida gler vi oss også over at Medietilsynet betaler ut produksjonsstøtte tidlegare enn vanleg, og at dei minste lokalavisene får ein større del av potten. Det er også gledeleg at Medietilsynet i går fordelte innovasjonsmidlar til mange av LLA-avisene. Og så forventar vi altså at regjeringa legg på bordet fleire krisepakke-tiltak direkte innretta mot mediebransjen rett før eller rett etter påske, sier LLAs Tomas Bruvik generalsekretær.
Viktig for bedriftene
NHO-sjef Ole Erik Almlid var også med på regjeringas presentasjon i dag. Almlid fortalte der om ein epost han i går kveld fekk frå ein som dreiv eit trykkeri som bestefaren i si tid hadde starta. Trykkerieigaren rapporterte om fullstendig ordretørke, at alle tilsette er permiterte samtidig som alle kostnader løper. Trykkerieigaren ville ha direkte støtte til faste kostnader, fortale NHO-sjefen. Og la til:

– Denne trykkerieigaren er ikkje aleine. Men det han har høyrt frå regjeringa i dag, er eit skritt i rett retning. For å hjelpe trykkeriet og andre småbedrifter, skal det lagast ei ordning som kan avhjelpe situasjonen til mange bedrifter.

Handelsorganisasjonen Virke sin sjef Ivar Horneland Kristensen sa blant anna dette under presentasjonen:

– Dei nye tiltaka er viktig for at blant anna butikkane og andre servicenæringar skal overleve. Vi er glade for at regjeringa jobber fram gode tiltak og vi håper at dette betyr at folk har arbeid å gå til når vi har kome oss gjennom krisen.

Her kan du lese gårsdagens felles brev med ønsker fra mediebransjen til Stortinget.

Onsdag spilte LLA inn disse ønskene overfor staten.

For eventuelle kommentarar frå LLA:

Tomas Bruvik, LLAs generalsekretær, tomas@lla.no, mobil 411 08 523.