Presseorganisasjonene har sendt Stortinget felles forslag om hastetiltak

Presseorganisasjonene har i dag torsdag samlet seg om et felles brev og forslag til hastetiltak for mediebransjen.

Bak brevet står Landslaget for lokalaviser, Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen og Norsk Lokalradioforbund. Presseorganisasjonene skriver dette til Stortinget 26. mars 2020:

Nå-situasjonen:

• En plutselig og brutal nedgang i annonseinntektene gjør situasjonen kritisk for alle kommersielle medier med en stor andel inntekter fra dette markedet. Foreløpige anslag viser opp mot en milliard kr i tap på annonsemarkedet i kommende måneder. Dette vil øke dersom situasjonen vedvarer.

• De fleste mediene har enten begynt å permittere ansatte eller vurderer å permittere. Dersom redaksjonelt ansatte permitteres, vil det raskt føre til at mediene ikke vil være i stand til å utføre sine oppgaver, med store negative konsekvenser for publikums mulighet til å få tilgang til fri og uavhengig journalistikk, og særlig lokale nyheter.

• Dette er en nå-beskrivelse, og situasjonen endrer seg raskt til det verre. Bransjen har selv satt i verk en rekke innsparingstiltak, hvor hovedfokus er å skjerme de redaksjonelle ressursene. Konsern og enkeltbedrifter avstår fra utbytte og bonuser.

• I denne spesielle situasjonen er også papiraviser viktige, fordi hovedmålgruppen er eldre og dermed en risikoutsatt gruppe. Skal disse utgivelsene kunne fortsette, er det avgjørende med tiltak som har umiddelbar effekt og som raskt kan iverksettes. Relevante tiltak må derfor ikke avgrenses til redaksjonelle stillinger, men også omfatte trykk og distribusjon.

Tiltakene vi ber om (og som må favne alle medier):

• Kompensasjonsordning for dokumentert bortfall av annonseinntekter: inntil 600 mill. kr

• Ekstra mediestøtte som går utover og favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, inkludert krisehjelp. Her må lokal- og nisjemedier prioriteres: inntil 200 mill. kr

• Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene (to terminer): ca. 300 mill. kr

• Statlig kjøp av annonseplass til informasjon fra stat og kommuner i norske redaktørstyrte medier under lov om redaksjonell fridom i media: inntil 200 mill. kr

• Raskest mulig iverksette mva-fritak for digitale tidsskrifter

Medienes samfunnsrolle
Et mangfold av lokale, regionale og nasjonale medier som informerer om det som skjer og avdekker kritikkverdige forhold, er helt sentralt i et demokrati. I den situasjonen Norge befinner seg nå, er det viktigere enn noen gang. Derfor handler ikke dette om å opprettholde mediebransjen som næring. Det handler om at vi i Norge både underveis og etter krisen skal ha frie og uavhengige medier som informerer, avslører og sørger for at ulike stemmer slipper til i debatten.

Brevet kan lastes ned som pdf-fil her:

2020-03-26 Felleshenvendelse til Stortinget om korona-tiltak

For evt flere kommentarer fra LLA:
Tomas Bruvik, LLAs generalsekretær, tomas@lla.no, mobil 411 08 523.