Utdanning

Tysnes-forside

Temasider kan hjelpe ungdom å velje retning

OsogFusa-utdanning

Mange usikre på skule- og yrkesval

Avisa-lofoten-utdanning

Tema: Yrke og utdanning

MED PÅ JOBB: Kvinnheringen vart med heim til heimesjukepleiaren  sine pasientar.

Med heimesjukepleiaren på jobb

EIGNE VAL: Elevane i klasse 10D seier at dei tek individuelle val om vidare utdanning.

Laga eiga utdanningsavis

Korleis gjekk det med skuleplanane?

Eget yrkes- og utdanningsbilag

Nytt sted – Nye liv

Ei god sak om ungdom og yrkesutdanning