Eget yrkes- og utdanningsbilag

Fredag gav Lofot-Tidende ut et eget bilag om yrke og utdanning på 24 sider.
– Det har vi gjort fordi temaet er relevant opp mot yngre lesere, og fordi det er viktig for lokalsamfunnet. Det gir oss også mulighet til å fortelle mange gode historier om folk som har vendt tilbake til Midt- og Vest-Lofoten etter endt utdanning. Vi har også fokusert på hvilke muligheter som finnes lokalt for både de som vil flytte hjem og andre som ser området som attraktivt å satse på, fortelller redaksjonssjef Øystein Ingebrigtsen.

Avisa har knyttet utgivelsen opp mot en stor yrkes- og utdanningsmesse der rundt 1000 elever fra Vestvågøy, Flakstad og Moskenes deltar, der avisa også skal ha stand.

Les bilaget her