EIGNE VAL: Elevane i klasse 10D seier at dei tek individuelle val om vidare utdanning.
EIGNE VAL: Elevane i klasse 10D seier at dei tek individuelle val om vidare utdanning.

Laga eiga utdanningsavis

Os og Fusaposten har laga utdanningsavis til hjelp for ungdom som grublar på yrkes- og skulevala sine. Dei spør mellom anna om ein skal bruka hovudet eller hjartet, og kor mykje ein eigentleg vert påverka av vener.

Du kan lesa avisa her: http://osogfusa.no/assets/epage/ungdom-utdanning/

EIGNE VAL: Elevane i klasse 10D seier at dei tek individuelle val om vidare utdanning.

EIGNE VAL: Elevane i klasse 10D seier at dei tek individuelle val om vidare utdanning.