Ei god sak om ungdom og yrkesutdanning

Grenda sin sommarvikar er også redaktør i Stud Vest. Eit godt samarbeid mellom vikar Gro og journliast Elisabeth Berg Hass resulterte i ei god sak om unge og yrkesval.

Saka “Få vil bli fagarbeidarar” set blant anna fokus på det faktum at heile ni av dei elleve som
nyleg gjekk ut av helsearbeidarfaget ved Kvinnherad vidaregåande har vald å ikkje vera lærling til
hausten. Det er svært godt kjeldebruk i saka, som du må ta deg tid til å lesa som vedlegg.