«Den store folkevandringa» var et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK i 2021. Sammen laget vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.
«Den store folkevandringa» var et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK i 2021. Sammen laget vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.

Nye befolkningstall i dag

I dag slipper Statistisk sentralbyrå nye befolkningstall. Der kan du se hvordan folketallet utvikler seg i din kommune.

I dag slipper Statistisk sentralbyrå nye befolkningstall. Der kan du se hvordan folketallet utvikler seg i din kommune. I tillegg kan du for eksempel se på utviklingen i ulike aldersgrupper eller sammenligne kjønns- og alderssammensetningen i ulike grunnkretser.

Merk at fylkesendringer gir endringer i kommunenummer. Derfor må du søke opp kommunen i riktig gruppering for å finne tallene fra årstallet du ønsker.

Kanskje er dette en god anledning til å hente fram igjen ideer fra Folkevandringa-prosjektet? Mange lokalaviser fikk gode lesertall på disse sakene.

Befolkningen økte med 61 200 personer i 2023, og var 5 550 200 ved slutten av året. Ukrainske statsborgere bidrog sterkt til veksten for andre året på rad, skriver Statistisk sentralbyrå.

Da Folkebladet så på befolkningstallene for tredje kvartal i fjor, så de at det var flyktninger fra Ukraina som holdt folketallet stabilt i Senja (+). Hadde det ikke vært for flyktningene, hadde kommunen hatt en kraftig nedgang i antall innbyggere.

Under Folkevandringa undersøkte Andøyposten hvor mange som har blitt værende av flyktningene som har blitt bosatt i kommunen.