Nynorsk

Å drifte

Bygging og bygning

Særnamn

Verbet å kødde

Medium blir ofte bøygd feil

Ein eller to konsonantar?

Doktor eller dokter?

Genitivar på nynorsk

Å drifte

Vi bøyer for mange verb som a-verb