Da redaktør Hilde Eika Nesje fikk vite at 2022 skulle være frivillighetens år, bestemte hun seg raskt for at dette kunne bli avisas neste prosjekt.
Da redaktør Hilde Eika Nesje fikk vite at 2022 skulle være frivillighetens år, bestemte hun seg raskt for at dette kunne bli avisas neste prosjekt. FOTO: Gro Birgitte Røiland

Lokalavisene er den fremste målbæreren av frivillig aktivitet

I frivillighetens år 2022 dekker Bø blad frivilligheten ekstra systematisk: med faste spalter, gravesaker, forskningsstoff og ikke minst tidsaktuelle reportasjer om lokale ildsjeler, lag og organisasjoner.

2022 er frivillighetens år i Norge. Det overordnete målet er å øke deltagelse og mangfold, og skape større kjennskap til den merverdien som frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Bø blad er blant avisene som gjør en ekstra innsats i dekningen av frivillighet i 2022.

– Lokalavisene er egentlig den fremste målbæreren av frivillig aktivitet, og det var naturlig for oss å satse ekstra på det i år. Ikke bare fordi vi kommer fra en kommune med utrolig mange lag og foreninger, men også fordi vi vil dekke flere sider av frivilligheten. Vi vil løfte frem flere av de som er med, og grave litt, sier redaktør Hilde Eika Nesje.

Fast vignett

Redaksjonen og markedsavdelingen hadde et felles idémøte i november. Etter møtet satt de med en bank full av gode ideer. De de startet publiseringen i årets første utgave, fikk de så mange tips at banken har blitt liggende i bakgrunnen.

Avisa har laget en fast mal til papiravisa, med to saker, tre notiser, vignett og faktaboks. Se eksempler. Også på nett blir sakene samlet under en fast vignett. Bø blad har ikke sagt at det skal komme saker hver uke, men hittil har det ikke vært noe problem å finne nok stoff, og avisa har planene klare for mange uker framover.

– Det er veldig gøy å jobbe med dette, sier Nesje.

Lett å finne aktuelt stoff

Med mange ideer å ta av, har det også vært lett å finne saker om er aktuelle, og spare saker som vil være mer aktuelle en annen sesong.

Avisa har blant annet skrevet om løypelaget som står opp klokka fem om morgenen for å bruke timevis på å kjøre skiløyper – en sak som ble godt mottatt. De har også skrevet om pandemiens konsekvenser for deltakelsen i korps og fotballag. Kommunen har tradisjonelt hatt et veldig sterkt korpsliv, men nå som mange av de kjekke aktivitetene utenom øvingene har blitt avlyst, har de merket at korps har blitt mindre populært.

Skal undersøke verdien

Framover har Bø blad blant annet planer om å se på forskning på frivillig innsats. De vil forsøke å vise hvor mye tid frivillige legger ned lokalt. Hver sommer er det fire store cuper i kommunen, der 3-400 frivillige legger ned en stor innsats for å få arrangementene i havn. Avisa vil forsøke å kartlegge hva det betyr av ringvirkninger for kommunen, næringslivet og reiselivet lokalt.

Avisa har også planer om en «Mitt lag»-føljetong, der hvert lag skal få presentere seg med en del fakta.

– Vi hadde noe lignende i 2013. Det var ganske tidkrevende å hente inn all informasjonen, men denne gangen har vi avtalt med den lokale arbeidsgruppa for frivilligåret at de skal hjelpe oss med å få inn informasjonen, sier Hilde Eika Nesje.

Les også om Os & Fusapostens frivilligavis og planer om en frivilligdag.

For noen år siden hadde LLA prosjektet «Med på laget», der vi jobbet spesielt med journalistikk om lag og organisasjoner. Se noen eksempler på resultater av det prosjektet:

Heltene som skaper bedre lokalsamfunn

Takker de frivillige med egen frivilligavis

Arrangerte løp til inntekt for inkluderende lagsliv

I forbindelse med prosjektet besøkte vi Rødovre Lokal Nyt i Danmark, en lokalavis som selv bidro til å skape lokale aktiviteter og økt frivillighet.