Bygdebladet-Livsgnistløpet-4

Arrangerte løp til inntekt for inkluderende lagsliv

Livsgnistløpet dro deltakere fra 0 til 99 år. Inntektene fra løpet skal skape økt deltakelse i lokalsamfunnet. Bygdebladet Randaberg og Rennesøy arrangerte løpet i samarbeid med lokale ildsjeler.

TILGJENGELIG: Alder og fysisk form var ingen hindring for å delta i Livsgnistløpet. Foto: Bygdebladet Randaberg og Rennesøy

Livsgnistløpet dro deltakere fra 0 til 99 år. Inntektene fra løpet skal skape økt deltakelse i lokalsamfunnet. Bygdebladet Randaberg og Rennesøy arrangerte løpet i samarbeid med lokale ildsjeler.

Det var ildsjelen Olav Nybø som hadde ideen til løpet. Han er ansvarlig for rittet, rennet og løpet Landsbytrippelen, og har slitt med å få med de vanlige sofasliterne.

– Ideen var at vi kunne få med flere om vi arrangerte et løp for en god sak og kortet ned distansen, sier han.

Han har erfart at det er vanskelig å få oppmerksomhet om et nytt arrangement. Derfor ville han ha med seg lokalavisa. Bygdebladet har allerede engasjert seg i den lokale frivilligheten, og var ikke vanskelig å overtale.

– Vårt krav var at det skulle være hundre prosent dugnadsbasert, og at inntektene skulle gå til folk i våre dekningskommuner, sier Kathrine Knutsen i Bygdebladet.

Hun mener løpet gir dobbelt livsglede: Først til de som deltok, og siden til de som får glede av inntektene.

Til barn som faller utenfor
Inntektene fra løpet kom på 17.500 kroner. Nå skal det opprettes en stiftelse og et fond som skal dele ut penger til familier med økonomiske vansker. Familiene kan for eksempel få dekket utgifter til lagturer eller medlemskontingent i lag og organisasjoner. Mennesker med funksjonshemming kan søke om å få dekket utgifter til ledsager.

– Før vi har laget retningslinjer og lyst ut midlene er det allerede kommet inn flere søknader, så det er tydeligvis et behov for dette, sier Olav Nybø.

Ideen om denne typen fond kom i et idémøte med Bygdebladet, ildsjeler og folk fra kommunen. Målet er at de som har økonomiske utfordringer skal kunne delta på lik linje med vennene sine.

Antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende, noe som fører til at stadig flere barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer. Se også allemed.no.

– Alle kan få det til
275 deltakere var med på Livsgnistløpet. Med en rullestolvennlig løype på tre kilometer var løpet tilgjengelig for de fleste, og deltakerne var fra null til 99 år gamle. Ordførerne fra alle de tre kommunene stilte også opp.

– Det var rørende å se hvordan folk koste seg. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at folk håper at det blir en årlig tradisjon, sier Kathrine Knutsen.

Hun syntes det var så kjekt å delta i planlegging og gjennomføring av løpet, at hun knapt ser på det som en jobb.

Men hun takker Olav Nybø, som har lang erfaring med lignende arrangement, for at gjennomføringen gikk så knirkefritt.

Olav Nybø visste hva som skulle til for at arrangementet ikke skulle bli for krevende verken for deltakere eller arrangører. Blant annet la de løypen på turstier, så de skulle slippe å stenge av noen veier. De hadde ikke tidtaking, men satte opp en klokke ved målstreken så folk selv kunne sjekke tiden sin. Han fikk Sport1 til å sponse arrangørene med jakker så de var lett gjenkjennelige. PS-Selskapsutleie spanderte medaljer på alle deltakerne.

– Jeg håper dette kan inspirere folk andre steder i landet til å arrangere sine egne livsgnistløp. Alle kan få det til, sier Olav Nybø, som gjerne vil dele oppskriften på et vellykket løp.

I tillegg til Kathrine Knutsen og Olav Nybø, var ildsjelene Marianne Hebnes, Hilde Enger-Nybø og Alexander James Middleton med på planleggingen av løpet.

Les også om løpet som Solabladet arrangerer for barn.