Da det ble klart at Rødovre skulle ta imot flyktninger, ønsket Rødovre Lokal Nyt dem velkommen. De oppfordret leserne til å være med og gi dem en god ny start, og bidro til at alle de nyankomne flyktningene fikk jobb, bosted og medlemskap i fotballklubben.
Da det ble klart at Rødovre skulle ta imot flyktninger, ønsket Rødovre Lokal Nyt dem velkommen. De oppfordret leserne til å være med og gi dem en god ny start, og bidro til at alle de nyankomne flyktningene fikk jobb, bosted og medlemskap i fotballklubben.

Lokalavisen samler lokalsamfunnet

Rødovre Lokal Nyt jobber aktivt for et bedre lokalsamfunn. Redaksjonen tar initiativ til alt fra løpeturer til innsamlingsaksjoner, og drar leserne med seg.

Da det ble klart at Rødovre skulle ta imot flyktninger, ønsket Rødovre Lokal Nyt dem velkommen. De oppfordret leserne til å være med og gi dem en god ny start, og bidro til at alle de nyankomne flyktningene fikk jobb, bolig og medlemskap i fotballklubben.

Rødovre Lokal Nyt jobber aktivt for et bedre lokalsamfunn. Redaksjonen tar initiativ til alt fra løpeturer til innsamlingsaksjoner, og drar leserne med seg. 

I Danmark er det kontroversielt å ønske innvandrere velkommen. Lokalavisen Rødovre Lokal Nyt gikk likevel aktivt ut og sa «velkommen til Rødovre». De er nemlig en uredd lokalavis med et ønske om å bidra til et best mulig lokalsamfunn.

Rødovre Lokal Nyt bestemte seg for å gi de nyankomne flyktningene en best mulig start på livet i byen. De avdekket fakta i den følelsesladede debatten om flyktningene og samarbeidet med lokale foreninger og et jobbsenter. De ba leserne om hjelp til å gi flyktningene en god start i Rødovre. Innen flyktningene kom til Rødovre, hadde alle tilbud om både jobb, bolig og medlemskap i fotballklubben. Mer enn 300 mennesker møtte opp på avisens velkomstarrangement for flyktningene.

– Det mest høyreorienterte partiet var også til stede, for de ville være en del av løsningen og ikke av problemet, kommenterer redaktør André Bentsen.

Skaper en plattform for samarbeid
Det er noen år siden den to mann store redaksjonen bestemte seg for at de ikke bare skulle være journalister, men at de også skulle gi noe av seg selv ute blant innbyggerne.

– Vi bestemte oss for å bli kjente ansikter i byen. I stedet for at noen andre arrangerer kulturnatt og vi kommer og skriver om arrangementet, vil vi bidra til planleggingen av kulturnatt. Vi skaper ikke nyhetene, men vi skaper plattformen der de kan vokse frem, sier André Bentsen.

Noe av det første de satte i gang, var «Månedens mission». I en hel måned går de inn for en god sak, etter initiativ fra leserne. Saken kan være alt fra å hjelpe ufrivillige førtidspensjonister å få jobb, til å fylle skøytehallen med publikum.

– Folk hjelper oss å hjelpe andre, og vi tilbyr avisens nettverk og goodwill, sier redaktøren.

Samtidig får avisen økt nettverk og goodwill gjennom initiativene, noe de håper gjør at både kilder og annonsører ringer dem i stedet for konkurrentene.

På løpetur med leserne
André Bentsen er ikke redd for å by på seg selv og ta en aktivistrolle i Rødovre.

Da månedens misjon var dans, var redaktøren med å danse zumba. Han er også med på løpetur med avisens sosiale løpeklubb Rødovre Lokal Løb en gang i måneden. Løpeturen avsluttes med øl og røverhistorier på en lokal pub.

Han håper at avisens initiativer skal føre til at flere engasjerer seg i lokale foreninger. Derfor presenterer de hver uke to nye foreninger i serien «foreninger og fellesskap». Til gjengjeld ber de foreningene delta aktivt når Rødovre Lokal Nyt senere i år skal stable et stort arrangement på bena for frivilligheten.

Vinner priser
Rødovre er en kommune med 38.000 innbyggere i utkanten av København. Den vesle redaksjonen i kommunens lokalavis våger å grave og utfordre journalistisk, samtidig som de drar i gang innsamlingsaksjoner og aktiviteter i lokalmiljøet.

André Bentsen opplever at aktivistrollen også har gjort det lettere å drive kritisk journalistikk.

– Kommunen tar oss mer seriøst. De forstår det bedre når vi skriver kritisk, fordi de har skjønt at de har en avis som bekymrer seg for byen, sier han.

Rødovre Lokal Nyt har vunnet priser for både gravejournalistikken og for de samfunnsbyggende aktivitetene de drar i gang. I 2015 ble de av Danske Medier kåret til årets ukeavis, og i 2016 fikk de prisen «årets idé og initiativ» for jobben med å ønske innvandrere velkommen.