Bygdebladet_Frivilligavisen-1

Takker de frivillige med egen frivilligavis

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy har laget en hel avis om frivillighet. Etter et års systematisk arbeid kunne de vise fram verdien av frivillig innsats.

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy har laget en hel avis om frivillighet. Avisen er avslutningen av et arbeid som Bygdebladet har gjort med å løfte frem lokal frivillighet gjennom et helt år. Gjennom en større reportasjeserie har de sett systematisk sett på hvordan lag, foreninger og enkeltpersoner gjør gratisarbeid for å hjelpe andre og skape et bedre lokalsamfunn. Bygdebladet skriver i lederen:

Bygdebladet har ønsket å synliggjøre verdien av frivillig arbeid. Av en grunn. Og med en hensikt. Det offentlige kan ikke – og skal ikke – gjøre alt. Å løfte frem frivillig arbeid på denne måten er å synliggjøre verdien, både for de som er med og for oss andre. Og for å vise innsatsen til politikere og næringsliv. På denne måten håper vi de motiveres til å bidra til et trekantsamarbeid der politikerne legger til rette og næringslivet er stolte sponsorer. Frivilligheten. Kommunen. Næringslivet. I det samarbeidet ligger det store verdier, ikke bare for lokalsamfunnet, men også for den enkelte.

Bygdebladet har samtidig vist den store innsatsen frivillige gjør for lokalidretten. De fikk fire personer i lokalidretten til å føre timer brukt på frivillig innsats gjennom 2016. Totalt ble det brukt fire frivillige årsverk på de fire representerte lagene; A-laget i kvinnefotball, volleyball jenter 11-13, håndball jenter 15 og fotball gutter 8. De frivillige ble selv overrasket da de så hvor mange timer det faktisk var snakk om – men ingen ble skremt.

I den fyldige frivilligavisen oppsummerer de kartleggingsarbeidet de har gjort gjennom de to seriene.

I frivilligavisen har de også nye intervju med frivillige, intervju med Frivillighet Norge, sak om Grasrotandelen og enqueter med kommunestyremedlemmer og randabergbuer som svarer på om de har engasjert seg i frivillig arbeid i 2016, og om de har en ildsjel de vil skryte av.

Markedsavdelingen tok inn 135.000 kroner på avisen. Redaksjonen samarbeidet med markedsavdelingen om å presentere det redaksjonelle produktet. Mange av lokalidrettens sponsorer ble med på annonsering, og kommunen slo til med en annonse over to sider, med kommentar fra ordføreren, informasjon om kulturkontoret og oversikt over lokale lag og foreninger.

Oppdatering april 2018: Bygdebladet vant LLAs markedspris 2017 for frivilligavisen. Juryen skriver:

Lag og organisasjonars frivilligarbeid er eit fundament i lokalmiljøa landet rundt. Bygdebladets frivilligavis løftar fram dette viktige arbeidet, og lokalavisa bygger lokal stoltheit og omdømme. I tillegg klarer avisa å hente inntekter og relevante annonsar også frå utradisjonelle annonsørar i lokalmiljøet. Frivilligavisa er eit tiltalande produkt og eit godt døme på verdifullt samarbeid mellom medarbeidarane på avishuset. For den flotte frivilligavisa er Bygdebladet Randaberg og Rennesøy tildelt LLAs marknadspris for 2017.