I en større reportasjeserie skriver Dølen om de frivillige som gjør en innsats for bedre lokalmiljø. Klikk på bildet for å lese reportasjene
I en større reportasjeserie skriver Dølen om de frivillige som gjør en innsats for bedre lokalmiljø. Klikk på bildet for å lese reportasjene

Heltene som skaper bedre lokalsamfunn

Dølen synliggjør de viktige oppgavene frivillige bidrar med i lokalsamfunnet.

I en reportasjeserie skriver Dølen om de frivillige som gjør en innsats for bedre lokalmiljø. Klikk på bildet for å lese reportasjene.

Dølen synliggjør de viktige oppgavene frivillige bidrar med i lokalsamfunnet. 

I tre større reportasjer – en fra hver av dekningskommunene – løfter journalist Tone Sidsel Sanden frem hverdagshelter som gir av sin egen tid for bedre og varmere lokalsamfunn. Hun har vært med på treff for flyktninger, matservering til eldre, dansearrangement, bingo, kulturkaffe og babysang. Fokuset er på enkeltpersoner som stiller opp som frivillige, ikke på de frivillige organisasjonene.

– Jeg har gjort dette i tett samarbeid med de som organiserer frivilligheten, sammen planla vi hva jeg kunne være med på. De hjalp til med å gjøre avtaler og sikre godkjenning fra berørte/pårørende, forklarer Tone Sidsel.

Rundt halvparten av landets befolkning engasjerer seg i frivillig arbeid. Dersom du ønsker å lage reportasjer om den typen frivillighet som Dølen skriver om, er Frivilligsentralen et smart sted å starte.