Digital mobil ill foto 1

Idéfest 3: Send ein SMS til alle unge i kommunen din!

Send ut ein SMS eller eit brev til alle unge i avisas dekningsområde og spør dei kva dei er opptatt av. Det var éin av ideane til landsmøtedeltakarane i Ålesund, då LLA utfordra lokalavisene til å tenke kreativt for å få fleire unge lesarar.

I denne vekas artikkel frå idéfesten (bildet), byr vi på svara til to av utfordringane til avisene; korleis engasjere unge lesarar, og kva kan lokalavisene gjere for å rekruttere fleire gode medarbeidarar?

Korleis kan vi engasjere unge lesarar?

 • “Lokalavis heile livet”: Opplæring i kildekritikk i skole, skille sanning frå «fake news»
 • Gi honorar og ha låg terskel
 • Karneval, konsert o.l.
 • Sende ut SMS eller brev til alle unge i kommunane. Oppfordre til engasjement og høyre kva dei er opptatt av
 • Samarbeid med skulane: Skulebesøk, og lokalavisa som pensum
 • Skaffe kontaktnettverk blant dei unge, vere der dei er
 • Ungdomsredaksjonar: Skape synleg relasjon mellom ungdom og makta
 • Ha «Vi spør»-spalte
 • Bruke sosiale medier, TikTok, Podcast
 • Levande bilde og universell utforming

Kva kan vi gjere for å rekruttere fleire gode folk?

 • Headhunte: Vi kan leite lokalt etter samfunnsengasjerte personar, journalistar treng ikkje alltid vere journalistutdanna, så lenge dei kan skrive
 • Bli flinkare til å markedsføre oss på utdanningsinstitusjonar, synleggjere karrieremuligheter, besøke utdanningene
 • Danne nettverk av unge journalistar som jobber i lokalavis
 • Lage reklamesnuttar med unge journalister som jobber i lokalavis
 • Bruk ungdom aktivt. Ha attraktive prosjekt som dei kan delta i
 • Spele mer på samfunnsoppdraget: Vil du vere med å styrke demokratiet?
 • Heve statusen til lokalavisene, merkevarebygge avisa
 • Fange folk tidlig: Frilanskurs/vikarkurs, søke talent allerede på vidaregåande skular
 • Lønn og levevilkår: Konkurransedyktig lønn, tilrettelegging for busted/barnehage, fleksibel på arbeidstid og turnus
 • Synlegjere mulighetene for påverknad på eigen arbeidskvardag
 • Firedagars veke med full lønn

LLAs idéfest i Ålesund blei leia av Gudrun Rudningen og Arne L. Bygdås frå Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo Met.

Denne høsten legg vi alt frå gruppearbeidet ut her i idébanken. Tidlegare saker:

1: Slik kan avisa jobbe godt med egne ideer

2: Dette er lokalavisa i år 2029