Idefest 2

Idéfest 2: Dette er lokalavisa i år 2029

Om åtte år er alle lokalaviser uunnværlige for lokalmiljøet, vi har har et utmerket arbeidsmiljø og vi har hoppa på nye teknologiske muligheter!

Slik så LLAs landsmøtedeltakere i Ålesund for seg lokalavisene i år 2029. Som en del av den store idédugnaden på landsmøtet, skulle vi altså tenke over hvordan lokalavisene og vi selv har det noen år frem i tid.

Hver uke frem til november byr vi på enda mer fra idéfesten i Ålesund her i LLAs idébank. Etter hvert får du konkrete og praktiske tips til å engasjere unge lesere, få flere abonnenter og lage mer undersøkende journalistikk. Men før det, slik ser landsmøtedeltakerne for seg lokalavisa i 2029:

Avis for lokalmiljøet:

 • Midtpunkt og lyspunkt i lokalsamfunnet, lokalavisa er superlimet i lokalsamfunnet
 • Vi er uunnværlige for alle i lokalmiljøet. Alle les avisa!
 • Nådd ut med relevante stoff for alle, ung som gammel
 • Garantist for mangfold av personer og interesser, f. eks gjennom debattarena og møteplasser
 • Folk bruker avisa som fremste nyhetskanal, det er en selvfølge å abonnere på lokalavisa
 • Tilgjengelig på språket abonnenten selv ønsker
 • Gratis for alle, finansiert gjennom skattesystemet. Norge har en «lokalavisskatt».
 • Engasjerer innbyggerne
 • Aktive lesere bidrar i større grad, der er enda mer tovegskommunikasjon
 • Foretrukne markedskanal i regionen
 • Nære historier: Enda nærmere/enda mer lokale, nå leseren ‘der de er’
 • Først og best, men også de beste historiene. Kvalitet, ikke kvantitet
 • Med folk; For folk; Av folk
 • Elsket av velgerne (leserne), fryktet av «borgermesteren» (makta)
 • Vi skal ha historier om det vi ikke likar selv, og vi kan alltid bli bedre

Arbeidsmiljøet i lokalavisa:

 • Varmt og inkluderende (fysisk) fellesskap på jobb som løfter fram alle
 • Tar vare på kollektive og individuelle behov
 • Sosiale sammenkomster, feiringer og turer/trim
 • Inkludering/medvirkning i utviklingsprosjekt
 • Husk ros og konstruktiv tilbakemelding. Og humor!
 • Fadderordning til nyansatte
 • Alle syns det er gøy å være på jobb: Kreativitet, design – samhold = trygghet
 • De beste ideene er gjerne de vi diskuterer sammen, vi bruker tid på det
 • Tør å leke og eksprimentere med lyd/bilde/historiefortelling/markedsarbeid. Vi går egne veier
 • Bruke tid på det som betyr noe, vi må samtidig bli flinkere til å slutte med ting!
 • Vi har nok ansatte, som er dedikerte i jobben
 • Ikke problem med rekruttering
 • Nye allianser på alle områder, og samarbeid mellom lokalaviser
 • Samarbeid med andre aviser/foreninger/kommuner/utdanningsinstitusjoner/bedrifter

Nye teknologiske muligheter:

 • Heldigital og bærekraftig avis
 • Størst inntekter digitalt, ingen økonomiske sorger
 • Automatisering, slik at vi kan konsentrere oss om kjerneoppdraget
 • Roboter modererer sosiale medier
 • Mobiltelefon er verktøyet
 • Samspill mellom teknologi og tradisjon
 • Knirkefri teknologi: alle redaksjoner har lik tilgang til teknologi
 • Økt datakompetanse for alle, også leserne. I 2029 finnes ikke datatrøbbel eller teknisk krøll!

LLAs idéfest i Ålesund ble ledet av Gudrun Rudningen og Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo Met.

Første del fra idédugnaden, om hvordan avisa selv kan jobbe frem nye ideer, finner du her.