På idéfesten under LLAs landsmøte 2022 fikk deltakerne jobbe kreativt sammen. Foto: Laila Borge
På idéfesten under LLAs landsmøte 2022 fikk deltakerne jobbe kreativt sammen. Foto: Laila Borge

Idéfest 1: Slik kan avisa jobbe godt med egne ideer

Når høsten nå sniker seg inn på oss, er du kanskje klar for å løfte avisa di enda et stykke videre?

Under LLAs landsmøte i Ålesund hadde vi en stor «idéfest». Det som kom på bordet da, legger vi ut her i LLAs idébank hver uke frem til jul.

Hvis du og dine kolleger også vil tromme sammen til egen idédugnad nå i høst, kan dere godt ta med dere tipsene fra Gudrun Rudningen og Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo Met, som ledet LLAs idéskaping i Ålesund:

  • Start idémyldring individuelt. Det er veldig mye sprikende forskning på idémyldring, men et robust funn er at man skaper flere og bedre ideer dersom folk får tid til å tenke hver for seg, gjerne notere litt, før man snakker med andre. Da starter samtalen også med flere tanker og ikke bare den første som tar ordet.
  • Åtte galne: Ta et A4 ark, brett det tre ganger slik at du får åtte ruter. Ta tida og bruk ett minutt per rute. Notér ned nye ideer til gitt tema eller bygg videre på en idé. Denne metoden har vist seg å gi de mest ville og ut-av-boksen ideer.
  • Gjør det fysisk: Gå vekk fra datamaskina og tegn sammen på ark. Bruk gjerne idépropellen.

  • Idépropellen er et verktøy for å utvikle og forsterke ideer til saker.
  • Kan brukes individuelt, men fungerer best når det er flere som sammen diskutere ideer.
  • Det er ingen bestemt rekkefølge, men spørsmålet «Hva slags bakgrunnsmateriale har du/dine kollegaer?» er fint som en start og for å rydde i hva vi vet.
  • «Hva er det som står på spill? For hvem?» gjør at vi må se en sak fra flere perspektiver, og ikke bare velger en «vinkel» uten å reflektere noe mer over det.
  • Rekkefølgen videre bestemmes av hvordan samtalen går. Avslutt gjerne med å lage en tittel på saken og beskriv ideen til saken med maksimalt to setninger.

PS! Disse tipsene finner du også i LLAs trykte idéhefte, som vi sendte ut til alle våre medlemsaviser i sommer. Dette idéheftet kan du også bla i digitalt, se her.

Her finner du del 2 fra idédugnaden, om hvordan vi ser for oss lokalavisene i år 2029.