Lokalavisene står fortsatt meget sterkt

(Pressemelding:) Dag og Tid og Lokalavisa NordSalten er årets opplagsvinnere. Over tid er opplagstallene til lokalavisene stabile, selv om det samlede avisopplaget for aviser tilsluttet Landslaget for lokalaviser (LLA) går ned med 2,3 prosentpoeng det siste året.

(illustrasjonsfoto)

Det er en sterk og lang tradisjon for lesing av lokale aviser i Norge. Slik er det fortsatt, men det samlede abonnementstallet for LLA-aviser går noe ned fra 2010 til 2011. Samlet opplagstall er nå 364.072. Alt i alt er lokalavisene godt fornøyd med avisbransjens ferskeste opplagstall.
– Lokalavisene står sterkt og vi knytter folk i bygder, tettsteder og bydeler sammen. Vi følger
hverdagslivet, kulturlivet og ikke minst lokalpolitikken meget tett. Det så vi tydelig i forbindelse med
siste kommunestyrevalg, da lokalavisene i lang tid før valget dekket lokaldemokratiet på en bred og
engasjert måte.
Det sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser.

Årets opplagsvinner blant LLA sine medlemsaviser er Dag og Tid, ukeavisen for kultur og politikk.
Avisen øker opplaget med 391 eksemplarer (4,7 prosentpoeng). Dag og Tid har nå et godkjent opplag på 8.729 eksemplarer hver uke. Redaktør Svein Gjerdåker kommenterer veksten slik:
– Vi lager en variert avis med godt innhold og gode tekster. Ikke minst slipper vi til mange forskjellige stemmer i spaltene våre. Svært mange av våre lesere setter pris på dette ved å fornye abonnementet sitt.

Blant LLAs øvrige aviser er Lokalavisa NordSalten opplagsvinner. NordSalten øker opplaget med 216 eksemplarer og er dermed den typiske lokalavisen i LLA-familien som øker mest det siste året. Også SolungAvisa (+ 211 eks) og Steinkjer-Avisa (+ 105 eks) er blant opplagsvinnerne i LLA.

Landslaget for lokalaviser er organisasjonen for over 110 av avisene i Norge.

For mer informasjon:
Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), mobil 452 89 444, rune@lla.no
Geir K. Hus, informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser (LLA), mobil 452 89 333, geir@lla.no
Svein Gjerdaker, redaktør i Dag og Tid, mobil 916 02 751, svein@dagogtid.no
Børge Strandskog, redaktør i Lokalavisa NordSalten, mobil 902 54 763, lokalavisa@nord-salten.no
Marianne L. Østmoen, redaktør i SolungAvisa, mobil 958 70 439, marianne.l.ostmoen@solungavisa.no
Odd Birger Grønli, redaktør i Steinkjer-Avisa, mobil 997 27 887, obg@steinkjer-avisa.no
Vedlagt fylkesvise opplagstall, samt bilde av Svein Gjerdåker i Dag og Tid og Børge Strandskog i
Lokalavisa NordSalten.

Se også www.lla.no for mer informasjon og bilder.