Geir helseannonse

Annonseomsetningen stuper. Noen aviser får med seg kommunen på krise-info

Lokalavisene opplever et kraftig fall i annonseinntektene, både fra lokale annonsører og nasjonale kjeder. I en mørk situasjon er det noen lysglimt.

Både Vestnesavisa og Sulaposten fikk denne uka med seg kommunene på en større annonsekampanje om korona-situasjonen, men stort sett synker lokalavisenes annonseinntekter drastisk i disse dager.

LLA har det siste døgnet vært i tett kontakt med minst 15 lokalaviser for å få et foreløpig inntrykk av hvordan korona-viruset har innvirket på annonseinntektene. Avisene er av forskjellige størrelse og kommer ut i ulike landsdeler. Vi har særlig vært i kontakt med lokalaviser utenfor de største konsernene.

Hovedbildet så langt er meget bekymringsfullt. Både lokale- og nasjonale annonsekampanjer er stoppet.

Lokalavisene kan lage samfunnsviktig journalistikk fordi lokalavisene delvis finansieres av annonseinntekter, delvis av leserinntekter. For de typiske fådagersavisene er fordelingsnøkkelen gjerne 50/50.

Lokale annonser fra lokale bedrifter, organisasjoner og kommuner representerer ofte rundt 80 % av annonseinntektene til lokalavisene, mens de store kjedeannonsene, særlig fra de store matvarekjedene formidlet via mediebyråene, kan bety rundt 20 % av inntektene for en typisk lokalavis i LLA-familien. Sistnevnte blir en viktigere og viktigere del av annonseinntektene, og de representerer ofte store enkeltstående årsavtaler.

– Første-rapporteringen det siste døgnet fra lokalavisene tyder på at de fleste lokale arrangementer, møter, kulturtilbud og butikk-aktiviteter naturlig nok innstilles. Dermed stoppes også markedsføringen av disse lokale aktivitetene. Lokalavisene mister altså betydelige og avgjørende lokale og løpende annonseinntekter, noe som allerede etter et par uker vil bety svekket likviditet. Flere aviser melder alt nå om faren for permitteringer i avisa si, sier LLAs markeds- og informasjonssjef Geir K. Hus (bildet).

Også mange av de nasjonale annonsekampanjene, formidlet via mediebyråene, er stoppet inntil videre. Blant annet har flere matvarekjeder meldt til sine aviser at de avventer annonseringen, i følge første-rapporteringen fra våre aviser.

– Samtidig har LLA dialog både med mediebyråene og flere av de største matvarekjedene. Noen kjeder avventer alle markedsføringskampanjer inntil videre, mens andre bare må stokke om kortene litt før de fortsetter avisannonseringen, sier Geir K. Hus. Han understreker at mye forandrer seg fra dag til dag, også de store kjedene justerer planene sine fortløpende.

Coop sin kommunikasjonssjef, Harald Kristiansen, uttaler dette til LLA onsdag:

– For å bistå myndighetene i den krisesituasjonen vi er i og ta det samfunnsansvaret vi har som en stor samfunnsaktør, er det nå vårt ansvar å sørge for nok matvarer til kundene våre. Et tiltak for å sikre dette er å midlertidig redusert ordinær markedsføring og ta ned alle kampanjer på dagligvare, for å sikre at kundene ikke hamstrer tilbudsvarer.

– Vi er lei oss for at disse tiltakene innen markedsføring skaper bekymringer hos våre leverandører og samarbeidspartnere innen annonse og media. Vi befinner oss nå i en krisesituasjon som ingen av oss kunne forutse. Men lokalavisene er viktige støttespillere for oss, og vi ønsker oss så raskt som mulig tilbake i en normalsituasjon og vi vil gjøre alt vi kan for å gjenopprette hverdagen igjen, sier Harald Kristiansen.

REMA 1000 sier dette til oss:

– Selv om vi i REMA har trekt pusten og innstilt noen markedskampanjer de siste dagene, regner jeg med at vi snart går i gang i igjen, også med avisannonsering. Vi må bare justere budskapet og se an situasjonen litt. Vi akter selvsagt å forholde oss til inngåtte årsavtaler med lokalavisene, sier mediesjef Tommy Majdek i REMA til LLA. Majdek legger til at lokalavisene og regionalavisene er viktige for REMA 1000 sin kommunikasjonsstrategi:

– Vi håper og tror at situasjonen forbedrer seg i løpet av våren, sier Majdek.

NorgesGruppen, som eier blant annet Kiwi, Joker, Spar og Meny, sier følgende til LLA torsdag:

– I denne krisen som har skapt store utfordringer for oss på alle plan, har det aller viktigste for oss vært å opprettholde driften av lager, transport og butikk. Av den grunn har det ikke vært rom for å prioritere markedsføring, da det å skaffe varer til markedet har blitt det viktigste. Mange av våre kunder har mistet nær sagt all omsetning, andre har opplevd det å håndtere hamstring med alle de problemer dette medfører. Vi beklager at mange av våre samarbeidspartnere lider tap – vi skal gjøre vårt for at krisen løses, sier Per Roskifte, konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt, til LLA.

Viktig helseinformasjon

Lokalavisene er en meget nyttig og effektiv kanal for staten og kommunene for å få ut livsviktig informasjon til innbyggerne. LLA mener at staten og kommunen også må bruke annonseflatene i lokalavisenes papir- og nettaviser for å få ut informasjon til lokalbefolkningen.

– Derfor arbeider vi både inn mot Helsedirektoratet, Kulturdepartementet og mediebyråene for at de skal kjenne sin besøkelsestid. Ting tar tid, vi får se hva resultatet blir etter hvert, sier Geir K. Hus.

– I mellomtiden er det viktig at lokalavisene selv kontakter sine respektive kommuner for å få de på banen. I mine øyner bør alle kommuner nå bruke lokalavisene som annonsekanal, delvis for å få fram samfunnsviktig informasjon til innbyggerne sine, delvis for å bidra til at lokalavisene kommer seg gjennom den økonomiske krisen. Hvis ikke, kan ingen ta det for gitt at verken kommunene eller andre annonsører har en like god lokal mediekanal til høsten!

Sulaposten og Vestnesavisa er to eksempler på lokalaviser som har fått til noe sammen med kommunene de siste dagene.

Redaktør og daglig leder Odd Solnørdal i Sulaposten hadde som vanlig idémyldring for alle på avishuset for to-tre dager siden. Deretter tok markedsmedarbeider Åshild Anette Reitan kontakt med kommunen.

– Dette resulterte i at kommunen rykka inn ei dobbeltside i avisa med nødvendig informasjon om korona-tiltaka i Sula kommune. Det blir nok flere slike annonser i tida framover, sier Solnørdal.

Torstein Sønstabø i Vestnesavisa ble inspirert av det som Sulaposten gjorde:

– Etter inspirasjon fra Åshild og Odd i Sulaposten tok jeg kontakt med ordføreren i Vestnes før jeg la meg i går. Det resulterte i at kommunen kjøpte ei heilside med enkle tips og råd om hvordan folk skal forholde seg i den situasjonen vi er i nå. Dermed fekk vi demma bittelitt opp for det stupet i annonseinntekter som vi opplever i disse dager. Vi håper også at kommunen blir med oss videre, sier Torstein Sønstabø. Han og Vestnesavisa lanserte dessuten ny nettavis fredag, så nå har lokalavisa også anledning til å selge nettannonser.

LLA vil de neste dagene vise fram flere eksempler på hva som er mulig, og gi nye statusoppdateringer fra samtalene med kjedene og mediebyråene. Både redaksjonelle tips og markedstips blir servert i idébanken.

– For å få et enda bedre bilde av hvordan det står til i annonsemarkedet, er det også flott om lokalavisene svarer på spørreundersøkelsen som LLA sender ut dette døgnet, sier Hus.

Her er kontaktopplysningene til LLA-sekretariatet.