Økt press på helsetjenestene i kommunen

Ukrainere har dårligere helse enn nordmenn, viser en FHI-rapport. Hva betyr dette for helsetjenestene i din kommune?

Bosetting av ukrainske flyktninger fører til økt press på helsetjenestene i kommunen, blant annet legetjenestene, skriver Lindesnes avis (+). Språk og kulturforskjeller gjør at det kan være noe mer utfordrende å gi gode helsetjenester til flyktningene, opplyser kommunalsjef for velferd til avisa.

Lindesnes avis har intervjuet to ukrainske kvinner som forteller at det i Ukraina er mer vanlig å gå til legen for å forebygge.

I Samarbeidsdeskens researchpakke om ukrainske flyktninger i kommunene finner du blant annet tall på fastlegekapasitet og bosatte flyktninger i din kommune. Du finner også flere relevante ekspertintervjuer til fri bruk, blant annet et lengre intervju med Angela Labberton ved Folkehelseinstituttet. Ta kontakt om du ønsker tilgang til researchpakken. Du kan også få tilgang på en mappe der vi har samlet mange av artiklene som lokalavisene har skrevet.

Lindesnes har også skrevet om hvor mange ukrainske flyktninger som kommer i jobb, og om hvordan kommunen bruker tilskuddene som følger med flyktningene. Det kan du lese mer om her.

Samarbeidsdesken

Samarbeidsdesken ble initiert av Vest-Telemark blad og 70 andre lokalaviser, og drives som et samarbeid mellom LLA, SUJO og NRK. Desken tar imot innspill til tema og saker fra lokalavisene, og driver research, kildearbeid og datadrevet journalistikk som lokalavisene kan følge opp med egen lokalt vinklet journalistikk.

Ta kontakt om du jobber i en medlemsavis i LLA og ønsker tilgang til researchpakken om ukrainske flyktninger.