Skjermbildet av et Teams-møte med mange deltakere.
Samarbeidsdeskens workshops foregår på Teams.

Samarbeidsdesken er i full sving

Lokalavisene er godt i gang med å lage relevant, lokal journalistikk basert på Samarbeidsdeskens første researchpakke, om hvordan norske kommuner håndterer flyktninger fra Ukraina.

– Det er fantastisk kjekt at vi er i gang med første runde, sier generalsekretær Tomas Bruvik i LLA (Landslaget for lokalaviser), som er godt fornøyd med starten.

Alle LLAs medlemsaviser har fått tilgang til og informasjon om den første researchpakken, og vel 30 aviser deltar i et opplegg med digitale verksteder og oppfølging av SUJO (Senter for undersøkende journalstikk) og LLA.

Stort engasjement

– Vi er i gang! Og det føles veldig godt. De første verkstedene viser stort engasjement fra journalister rundt i hele landet, sier SUJOs senterleder Per Christian Magnus.

I verkstedene får lokalavisene innføring i researchpakken, og de diskuterer egne og andres ideer, fremgangsmåter og funn. Datajournalistene på Samarbeidsdesken Maja M. Aarbakke og Øivind Skjervheim, samt reportasjeledere fra SUJO deltar i verkstedene.

– Det er betryggende å jobbe med et researchmateriale som er grundig og veldokumentert, utført av svært dyktige journalister, sier Per Christian Magnus.

Journalistene Maja M. Aarbakke og Øivind Skjervheim har samlet mye research om ukrainske flyktninger i norske kommuner, og bygget en nettside der researchen er samlet. Ta kontakt om du jobber i en LLA-avis og trenger tilgang til materialet eller ønsker å bli med på workshops.

Materialet har en felles sperrefrist 22. april.

Ny prosjektleder

– For oss i SUJO er Samarbeidsdesken helt sentralt i vår målsetting om å styrke den undersøkende journalistikken, gjennom nettopp samarbeid, sier Per Christian Magnus.

Samarbeidsdesken drives som et samarbeid mellom LLA, SUJO og NRK, og har fått på plass en ny prosjektleder fra NRK, Christian Lura.

– Det er utrolig flott å få en så erfaren og dyktig prosjektleder, det er rett og slett gull, sier Tomas Bruvik i LLA. Han lover at det er mye godt i vente fra Samarbeidsdesken.

– Vi håper at Samarbeidsdesken kommer til nytte for alle LLAs medlemsaviser. Det er derfor vi gjør dette, sier han.

Samarbeidsdesken

Samarbeidsdesken ble initiert av Vest-Telemark blad og 70 andre lokalaviser, og drives som et samarbeid mellom LLA, SUJO og NRK. Samarbeidsdesken driver frem ideer, research, kildearbeid og datadrevet journalistikk som lokalavisene kan følge opp med egen lokalt vinklet journalistikk. Desken tar imot innspill til tema og saker fra lokalavisene.