KOSTRA

Framtia-budsjett

Dyreste kommune i sin Kostra-gruppe

Illustrasjon fra ssb.no.

Nye tall fra kommunene i Kostra

KOSTRA-samarbeid

Kor mykje bruker kommunen på dei eldste?