Illustrasjon fra ssb.no.
Illustrasjon fra ssb.no.

Nye tall fra kommunene i Kostra

Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendige regnskaps- og tjenestetall til Kostra. Der kan du sammenligne kommunens utgifter og tjenester med andre kommuner.

Illustrasjon fra ssb.no.

I Kostra kan du blant annet sammenligne kommunens utgifter til barnevern og andre tjenester, kilometer med sykkelstier, avløpsgebyr, saksbehandlingstider og mye annet knask, med resten av landet, landet uten Oslo, eller utvalgte kommuner.

15. mars 2017 publiserte SSB tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 i Kostra. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendige regnskaps- og tjenestetall.

Kostra (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallene omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene: økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Du finner også tall på bydelsnivå i Kostra.

Les mer hos Statistisk sentralbyrå

Andre steder du kan sammenligne kommunen med andre:

  • Forbrukerrådets kommunetest der de rangerer tjenester de har testet hos kommunene: www.forbrukerradet.no/kommunetesten/
  • Nettsiden www.kommunedata.no som Senter for økonomisk forskning (SØF) har laget analyser på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Kommunal rapport sitt kommunebarometer der de sammenligner ulike tall for hvor godt og effektivt kommunene driver.
  • Telemarksforsknings iKostra som gir en kjapp sammenligning av ulike områder i kommunene: www.ikostra.no/Sammenligning
  • Du finner en rekke tall hos Statistisk sentralbyrå. Tabeller på kommunenivå er markert med en (K). www.ssb.no/statistikkbanken/