Framtia-budsjett

Dyreste kommune i sin Kostra-gruppe

Framtia har sett nærmere på Meløy kommunes utgifter til administrasjon. Meløy er en liten kommune  med desentralisert administrasjon, og har den dyreste administrasjonen i sin kommunegruppe.

Framtia har sett nærmere på Meløy kommunes utgifter til administrasjon. Meløy er en liten kommune  med desentralisert administrasjon, og har den dyreste administrasjonen i sin kommunegruppe.

SSBs Kostra-tall viser at Meløy kommune brukte 42,4 millioner kroner til administrasjon i 2016. Det tilsvarer 6651 kroner per innbygger, og gjør kommunens administrasjon til den dyreste i sin kommunegruppe i Kostra. De bruker over dobbelt så mye per innbygger som den kommunen i gruppen med lavest administrasjonsutgifter.

Vakante stillinger og digitalisering er blant rådmannens tiltak for å redusere administrasjonsutgiftene.

Vil du sjekke hvordan din kommune ligger an på ulike områder? SSBs Kostra-database inneholder tabeller der du kan finne alle nøkkeltall for en kommune og sammenligne med kommunegruppen, fylket og landet. Her er også informasjon om hvordan nøkkeltallet er definert og hvor dataene er hentet fra.