Demokrati

Fjell-Ljom-varslingssak2

Trekker parallell fra Trump til norske rådmenn

Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet

Inviterer til folkemøte om kommunesammenslåing

Dette er Levande lokalsamfunn