Inviterer til folkemøte om kommunesammenslåing

I kveld (30. oktober 2013) inviterer Stangeavisa og Stange Bibliotek til folkemøte om en mulig kommunesammenslåing mellom Stange og Hamar m. fl. Tema er positive og negative sider ved sammenslåing av kommuner, skal det gjøres gjennom tvangsekteskap eller folkeavstemning? Blir lokaldemokratiet truet med en storkommune? Hva vil Stanges befolkning sitte igjen med?

– Stange bibliotek har fått støtte gjennom Fritt Ord til en rekke arrangement med samtaler om ulike tema. Biblioteket spurte oss for noen måneder siden om vi var interessert å samarbeide om et tema, som falt på kommunesammenslåing. Dette er stadig et tema i vårt område, ettersom Hamar gjerne vil ha med Løten og Stange. I avisutgavene før debatten har vi hatt en spørreundersøkelse med kommunestyrerepresentantene, og en sak der vi snakker med politkere i Hamar. Nå har vi utsatt trykkingen av avisa for å få med debatten i kveld, og laget en saftig sak der Hamar FrP fraråder Stange å gifte seg med Hamar, grunnet den økonomiske situasjonen. Selve debatten blir ledet Bjørn Kvaal, som tidligere i år var vikarierende redaktør i Stangeavisa, forteller journalist Dan Cato Røe. Kvaal forteller til Stangeavisa at han gleder seg til friske meningsutvekslinger.
“– Kommunesammenslåinger er en sak som kommer opp for fullt nå. Den nye blåblå-regjeringen har varslet at de vil se på hele kommunestrukturen i Norge. Spørsmålet er om vi i Stange og på Hedmarken skal ta denne debatten nå, og trekke opp kommunegrensene på nytt slik vi selv mener er best. Eller om vi bare skal vente på at vi får en diktert løsning fra Kommunaldepartementet. Kvaal viser til at både Island og Danmark har gjennomført store endringer i kommunestrukturen de
siste årene.
– I Danmark er antallet kommuner redusert fra 271 til 98. Foreløpig forskning viser at det så langt er spart lite eller ingenting på denne endringen. Noen mener også at dette har ført til et demokratisk tap i Danmark. At lokalpolitikerne har for lite kjennskap til området de styrer over, og at det blir for mange mennesker i de nye kommunene.
Han mener det nå er viktig at vi klarer å tenke høyt om både fordeler og ulemper ved dagens kommunegrense, og hva vi har å tape og vinne på å bli slått sammen til en storkommune – for eksempel hele Hedmarken.
– Har vi de perfekte kommunegrensene til å møte framtida, slik det er i dag? Hva tenker folk i Ottestad om dette; hører de mer naturlig hjemme i Hamar? Ilseng er også et slikt tettsted, som dras mellom flere kommuner i dag. Og hva vil innbyggerne på Espa? Er de best tjent med dagens grenser, eller en storkommune? Og bør spørsmålet om kommunesammenslåing avgjøres i
folkeavstemminger, utfordrer Kvaal.”

I panelet sitter Asle Berteig, kultursjef i Ringsaker, tidligere ordfører i Hamar, Einar Busterud, fylkesråd Aasa Gjestvang og kommunestyrepolitiker Kristian Tonning Riise. Her er det folk som vil slå sammen kommuner og andre som er skeptiske. De innleder, før det blir åpent for alle å slenge seg med i diskusjonen.

Her er oppslaget fra folkemøtet:

Les som pdf

Se tidligere oppslag som pdf.