Fjell-Ljom-varslingssak2

Trekker parallell fra Trump til norske rådmenn

Fjell-Ljom har de siste ukene gått grundig inn i en varslersak, etter at det viste seg at kommuneledelsen prøver å kneble de ansatte.

Fjell-Ljom har de siste ukene gått grundig inn i en varslersak, etter at det viste seg at kommuneledelsen prøver å kneble de ansatte.

«Alt går bra, og det er mediene som er problemet. Plutselig virket det ikke så langt fra Det hvite hus i Washington til Direktørgården på Røros,» skriver Arne Jensen i en kommentar i Fjell-Ljom.

Saken startet med at fastlegenes tillitsvalgte kritiserte kommunalsjef for helse sine prioriteringer. Kommunalsjefens svar lød: «I den grad tillitsvalgte sin rolle i saken er relevant, bør denne kommunikasjonen tas internt i vår organisasjon.»

Fjorten dager etter fikk Fjell-Ljom leserbrev fra et samlet fastlegekorps, der de sa at de var bekymret for ytringsfriheten i kommunen, og at de mente at det var etablert en fryktkultur. 

Fjell-Ljom klarte ikke å få noe godt svar fra verken politisk eller administrativ ledelse i kommunen – i beste fall fikk de svar som viste at de ikke hadde greie på hvor vid ytringsfriheten er, kommenterer redaktør Bjørn Tore Hindklev.

Fjell-Ljom har de siste ukene fulgt opp med både ledere, kommentarer og nyhetssaker. De har blant annet vist til Sivilombudsmannen, som i lignende saker har presisert at offentlig ansatte har vidt spillerom for å ytre seg offentlig om sin mening – også om eget arbeidsområde og egen arbeidsplass. De har også vist til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som i fjor skrev brev til ordførerne om at kommunene bør sette seg mål om en ytringskultur der ansatte kan bruke ytringsfriheten sin.

Fjell-Ljom har intervjuet advokat Jon Wessel-Aas om den grunnlovsfestede ytringsfriheten. Arne Jensen i Redaktørforeningen har fulgt saken hele veien, og setter skapet skikkelig på plass i en kronikk og et intervju.

– For oss er det naturligvis viktig å få slik ryggdekning, og dermed enda mer pondus for å få slutt på uvesenet som tydeligvis har ridd kommunen i flere år. Med omlag 650 ansatte i kommunen er jo dette en sak som bare måtte settes skikkelig på dagsordenen. At kommuneansatte må komme på privatbesøk til redaktøren, da de ikke vil bli sett i nærheten av redaksjonslokalene av frykt for å bli identifisert som kilde, sier jo litt, kommenterer Bjørn Tore Hindklev, som tror at det fortsatt er mye igjen å skrive om ytringskulturen i Røros.

Fjell-Ljom har fått tilbakemeldinger fra leserne om at de har satt fokus på et viktig tema og noe mange har oppfattet som et problem. De fikk også henvendelser fra kommunalt ansatte som har følt seg kneblet og hetset av ledere.

Etter hvert kunne Fjell-Ljom melde at rådmannen vil ta debatten om ytringsfrihet og varsling gjennom hele sin organisasjon, både leder og tillitsvalgte, og sørge for at informasjon kommer tydelig fram nedover i organisasjonen.

Det er ikke bare i Røros kommunalt ansatte er redde for å bruke ytringsfriheten sin. Tall fra Fafo viser at nesten en av tre varslere møter sanksjoner, og at en av tre tror de blir møtt med uvilje fra leder hvis de kommer med kritiske synspunkter. Lillesand kommune har som landets første innført et informasjonsreglement som sikrer alle ansatte full ytringsfrihet.

Her kan du lese sakene i Fjell-Ljom